Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » turistika » turistické informácie

Turistické informácie, Trenčiansky kraj

Turistické informácie v Trenčiansky kraj

V Trenčiansky kraj sa nachádza 458 kusov turistické informácie.

Turistické informácie, Trenčiansky kraj:, 1 z 8

Mapa Nového Mesta nad Váhom, Infocentrum, OOCR región Horná Nitra - Bojnice, Malá Čierna, Mapa Nového Mesta nad Váhom, orientačná mapa, Bojnice, orientačná mapa, orientačná mapa, Cyklookruh Medzihorie, Domaniža a okolie, orientačná mapa, orientačná mapa, Bojnice, orientačná mapa, Bojnice, orientačná mapa, orientačná mapa, Cykloturistická mapa, Bojnice, Horné Srnie - orientačný plán obce, Budova uhoľnej expozície Slovenského banského múzea, orientačná mapa, Obec Malé Hoste, orientačná mapa, orientačná mapa, orientačná mapa, Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká magistrála, orientačná mapa, Zlepšenie životného prostredia v obci Pružina, kde žijeme a..., orientačná mapa, orientačná mapa, Cyklotrasy v kopaničiarskom regióne, Hrádok, obec Šišov, orientačná mapa, orientačná mapa, orientačná mapa, Map, Kultúrno-informačné centrum Trenčín, Bojnice, Predaj procedúr, Kúpele Trenčianske teplice, Turistická trasa Javorník, Turistická trasa Javorník, orientačná mapa, Turisticko informačná kancelária, Úradná tabuľa Nového Mesta nad Váhom, turistické informácie, turistické informácie, 1/10, Studnička Medzihorie, Uhoľný lom Lehota, 5. Náučný chodník Brestovec - Stará Myjava - Topolecká, Lehota pod Vtáčnikom, Náučné chodníky, číslo 1, turistické informácie, 4. Studnička - Lasce, Nové Mesto nad Váhom, 17. Botanika - Za humnami

Turistické informácie, Trenčiansky kraj:, 2 z 8

turistické informácie, turistické informácie, turistické informácie, História obce Ráztočno a ráztočianska vyvieračka, Remata a Ráztočno, Biotop Stará Myjava, Dubnické tunely, 8 - Vodná nádrž Nosice a obec Milochov, Banícke učilište, Nástup na trasu, Hlavný závod Baňe Handlová, Banícka kolónia, Hostinec u Čižnára, Lesný chodník Vysoký vrch, Nováky, orientačná mapa, prístrešok, altánok, orientačná mapa, 2. Spevavé vtáky - Močárnice, orientačná mapa, 3 - Park a les, 3. Mapa Biele Karpaty - Ihličné, Duchonka, Javorníky, Náučný chodník Vápenný vrch, Rozhľadňa Hájnica, číslo 3, 19. História fatimskej kaplnky - Trenčianska Závada, Turistické informačné centrum, 18. Pod Čerešňou, Zrubová zvonica v Trenčianskej závade, turistické informácie, Veľká Javorina a okolie, orientačná mapa, Hradište, Kiosk, Robotnícky dom v Handlovej, Slovácko a Vizovické vrchy, turistické informácie, Po stopách lesnej železnice Kľakovkou dolinou, I9a - Poľovná zver, turistické informácie, Mikroregión Javorina, Náučné chodníky, I1 - Botanik Gejza Rakovský, IO - Informačná mapa chodníka, prístrešok, altánok, 1 - Lesnícky náučný chodník Trenčianske Teplice, Renesančný kaštieľ Novoveskovcov, 2 - Les a jeho význam, 2. Kostol Sedembolestnej Panny Márie, prístrešok, altánok, Vypálená osada Mladoňov, Prepojenie náučných chodníkov SR a ČR, turistické informácie, turistické informácie, turistické informácie, turistické informácie, turistické informácie, I2

Turistické informácie, Trenčiansky kraj:, 3 z 8

prístrešok, altánok, turistické informácie, Náučný chodník okolo Červenokamenského bradla, turistické informácie, 4. Dravé vtáky - Kusá, turistické informácie, Antonstal, II. Voda v živote našich predkov, Most v Dolinách, Kostol sv. Jána Nepomuckého, I. Východiská projektu, Lesná železnica Trenčín - Selec, turistické informácie, Park Michala Rešetku, Vodný zdroj "Huk", 2 Zver našich lesov, turistické informácie, Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia, Mikroregión Bošáčka, 1 Obec Čierna Lehota, Regionálne biocentrum bojková, 1 Okolo Krasína, 1. Náučný chodník Bojnice/Dubnica - Hradište, Guľometné hniezda, turistické informácie, turistické informácie, turistické informácie, Prepojenie náučných chodníkov SR a ČR, píla, valcha, mlyn Rajkovec, Náučný chodník Pávičie, História a kultúra, História hasičstva, Regionálna fauna, turistické informácie, Pôda živiteľka, Regionálna flóra, Mestecká skala, História školstva, turistické informácie, Z histórie obce, 3 Význam lesa v Haluzickej tiesňane, Náučný chodník Mesteckým chotárom 2., Skladba lesa, Spolky a organizácie, turistické informácie, turistické informácie, Haluzická tiesňava, hrad Branč, Šport v obci, Haluzická tiesňava, 1 Orientačný plán (LNCH), 4 Haluzická tiesňava z pohľadu ochrany prírody, turistické informácie, Rastlinstvo a dreviny, Charakteristika územia, turistické informácie, Náučný chodník, Projekty KOMPRAX, Naučná stezka Javořinská, Živočíchy

Turistické informácie, Trenčiansky kraj:, 4 z 8

Náučný chodník Pavičie, turistické informácie, turistické informácie, Mokraď - lokalita Pri rybníku v Pruskom, Náučný chodník Apollo - úvodná zastávka, Rozšírenie a výskyt biotopov Jasoňa Červenookého, Faktory ohrozenia Jasoňa Červenookého a jeho ochrana, 2 Les a jeho obyvatelia, 1. PD Kálnica, Ekosystém mokrade, Motýľ Apollo - Jasoň Červenooký, Živočíšstvo mokrade Pri Rybníku, turistické informácie, Spolu to dokážeme - zachráňme Karasa!, turistické informácie, 1 Náučné chodníky Beckova, 4 Geológia a geomorfológia, turistické informácie, Dolinou Porubského potoka, Symboly kresťanstva, Prepojenie náučných chodníkov SR a ČR, Peňažná, turistické informácie, 6. Náučný chodník Brestovec - Stará Myjava - Topolecká, 7. Náučný chodník Brestovec - Stará Myjava - Topolecká, Náučný chodník Kľakovskou dolinou, 1 Dobrý deň, 1 Dobrý deň, 7 Trenčianska a Ilavská kotlina, 2 Memento, 3 Z histórie Breziny, 5 Neúnavná starenka, 4 Pozrime sa, čo tu rastie, Informačná tabuľa č. 6, 6 More v druhohorách, 8/10, Nad Šanovem, Lieskovec - zaniknutá obec, Pružinská dúpna jaskyňa, 2/10, turistické informácie, Cestovné poriadky SAD, Náučný chodník Vtáčnik, Náučný chodník Vtáčnik, 5/10, turistické informácie, hrad Branč, 10/10, Information about golf site, 6/10, Information about relax site, 4/10, 9/10, 7/10, hrad Branč, 6. Náučný chodník Brestovec - Stará Myjava - Topolecká, Lesy Stará Myjava, 3. Náučný chodník Brestovec - Stará Myjava - Topolecká, Zachovajme lesy potomstvu, Lesná pedagogika

Turistické informácie, Trenčiansky kraj:, 5 z 8

Štátna prírodná rezervácia Vtáčnik, Rastlinstvo Vtáčnika, Klimatické pomery, Základné informácie, XV. Veľký Javorník, Vetracia jama C, Zvieratá nášho lesa, Vývoj prírody vo Vtáčniku, Živočíšstvo Vtáčnik, Geológia ložiska, orientačná mapa, Kamenecká úpadnica, Voda v lese, číslo 3, Základné informácie, Pamätná tabuľa, František Rozvadský, Hájska skala, Remata a Ráztočno, Lesné porasty, Základné informácie, číslo 1, 5 - Štyri lipy, 2 - Jeleň, 1 - História kúpeľov, 3 - Trenčiansky hrad - Studňa lásky, 4 - Aktivity v kúpeľnom lese, 6 - Mladé lesné porasty - budúcnosť lesov, Tri studničky, číslo 5, Hradisko, 2, Hradná jaskyňa, 1. Popis náučného chodníka - Podnáčelie, turistické informácie, Divé zvieratá okolo nás, 7 - Kúpele Nimnica, turistické informácie, turistické informácie, 1 - Flóra okolia, Liečivé bylinky okolo nás, 4 - Považská Bystrica - história a archeológia, 3 - Chránené územia okresu, Brezová, 5 - Fauna okolia, 2 - Geologické zloženie, Kaplnka, turistické informácie, turistické informácie, Živočíšstvo, Prírodná pamiatka Temné jaskyne, turistické informácie, 6 - Geomorfologické členenie, I4 - Vodstvo Inoveckého pohoria, I3 - Hrobka rodiny Rakovských, Úpadnica Baňa I., I5 - Panoráma obce Kočovce, I6 - Spoznávaj a ochraňuj, I7 - Rakovského vinohrady, I8 - Lesy Inoveckého pohoria, turistické informácie

Turistické informácie, Trenčiansky kraj:, 6 z 8

V. Ochrana vody, 4 Rastliny nášho regiónu, 5 Lokalita Hrádok, 3 Rohatá skala, Lesy Stará Myjava, Prírodná rezervácia Hornozávrská mokraď, III. Nie je voda ako voda, IV. Ponitransky skupinový vodovod, turistické informácie, 4 Pod Rysou skalou, 4 - Krasové javy - závrty, 6 Lesy, lesy, lesy, turistické informácie, 8 Pracovňa Dionýza Štúra, 5 Vyhliadka rytierov Podmanických, Náučný chodník Mihálovec, Prírodná pamiatka Borotová, 2 Kapelnícka lavička, turistické informácie, 7 Studnička medzi Žúžích lúkú a Podolákéch pasjénkom (poniže Pavlínéch haťe), 4. Naučná stezka Chladný vrch, 3 Ochranárska, Jaseň pod Buchlovom, Živočíšstvo, turistické informácie, Geológia a geomorfológia, Prírodná rezervácia Buchlov, Pavčie, Čistá Vlára od ústia k prameňu, Naši obľúbenci, CHKO Biele Karpaty, Archeologické nálezisko, turistické informácie, Záblatská kyselka, Pravá tvár lesa, Vršatské bradlá, Hmyzovník holubyho a jeho "rodina", Mikušovské bradlá, Krajina okolo nás, 3. Rastlinstvo, 5. Emília Pažitná, 7. Alexander Rabatín, Lesopark Brezina, IT3, turistické informácie, 14. Huby - Bukovinka, 7 - Dospelý les, 5. Rajhrad, 9 - Extrémne stanovištia na karbonátových horninách, turistické informácie, 7. Veľká Skalka, Malá Skalka, Zver, Čierny hrad, 13. Mokrade - Bukovinka, 2. Živočíšstvo, 10. Poľovnícke zariadenia - Humienko, 15. Srstnatá dravá zver - Šlóg, Bohušova studnička, 1. Náučný chodník

Turistické informácie, Trenčiansky kraj:, 7 z 8

6 - Náučný chodník Jeleň - Baračka, 8. História horskej železničky - Košáre, 10 - Lesné živočíchy, turistické informácie, turistické informácie, 12. Horské bystriny - Stará hájenka, turistické informácie, Výskyt vzácnych rastlín na Bošáckych lúkach, 6. Geológia, 4. Geografia, turistické informácie, 11. Raticová zver - Humienko, 6. Pavol Dovina, 2 Technicko - stavebná pamiatka, 5 - Klokoč perovitý, 4. Ján Pavlech, turistické informácie, Prírodná rezervácia Bindárka, 5. História Kaplnky sv. Huberta - Košáre, 9. Botanika - Stremeň, IT4, 3. Bojnícke travertíny, turistické informácie, 8 - Lesné cesty, 20. Poľná zver, vtáky a kry - Kopanice, Vitajte na náučnom chodníku Vznik a vývoj lesa, 6. História - Lesy SR OZ Trenčín - Košáre, 8. Tibor Valovič II., 5. Vápenné, 7. Listnaté dreviny - Studnička pod Košármi, Vápenice, 16. Ihličnaté dreviny, ďatle a hmyz - Osikov močár, 3. Ján Dlhopolec, hrad Branč, Turistická trasa Javorník, turistické informácie, Ako Janko Spáč držal stráž, turistické informácie, 3 Lúky a pasienky, turistické informácie, 4 - Vplyv človeka na hrebeňové časti Bielych Karpát, Fauna v obci, Púchovská skala, 1 Začiatok trasy, 6 Ovocný sad, Bielokarpatský jazdecký chodník, Rastlinstvo, 1 - Územie európskeho významu Holubyho kopanice, 4 Orná pôda - úhor, 5 Lesy, 4. Náučný chodník Brestovec - Stará Myjava - Topolecká, turistické informácie, 2 Kameňolom, 7. Dubnica - útočištné hradisko, 3 Prírodná rezervácia Sychrov, 6. Bohatka, turistické informácie, 2. Tibor Valovič I., turistické informácie, Náučný chodník Považský Inovec

Turistické informácie, Trenčiansky kraj:, 8 z 8

7 Koniec trasy, Násypy lesnej železnice, turistické informácie, turistické informácie, turistické informácie, 2 - Biele a Bílé Karpaty - Jeden celok, dve chránené krajinné oblasti, Vrchol Javorník, Peňažná, Klasifikácia lesa podľa funkčného zamerania, Vitajte na náučnom chodníku Vznik a vývoj lesa, Ochrana lesa, Rastliny lesa - byliny a kry, Umelý zrod lesa - zakladanie lesa človekom, Stavba umelo založeného lesa, XII. Bukovina, Lesné dreviny, Zrod lesa - Semeno a semenáčik, Les ako prírodné spoločenstvo, Obyvatelia lesa, Information about beach site, Vitajte na náučnom chodníku Vznik a vývoj lesa, Stavba prírodného lesa, Information about picnic site, Zrod lesa - Rozmnožovanie, Information about beach site, číslo 4, Ochrana přírodních území, Prales, turistické informácie, Naučná stezka Květná - 7. U sladké jabloně, Naučná stezka Květná - 8. Kaštinka, Velká Javořina, Naučná stezka Lopeník: 5b Pod Malým Lopeníkem, 3 - Rastlinstvo z živočíšstvo Veľkej Javoriny a okolia, turistické informácie, turistické informácie, Naučná stezka Lopeník: 5b Rozhledna Lopeník, Náučná stezka Javorníky

turistické informácie inde

okres Trenčín (142x), okres Nové Mesto nad Váhom (91x), okres Prievidza (72x), okres Ilava (55x), okres Považská Bystrica (52x), okres Púchov (43x), Trenčín (42x), okres Myjava (36x), Nemšová (25x), Trenčianske Teplice (23x), Ľuborča (23x), Horné Srnie (20x), Beckov (20x), Bojnice (17x), Omšenie (17x), okres Bánovce nad Bebravou (17x), Bystričany (15x), Považská Bystrica (14x), Trenčianska Závada (14x), Mestečko (13x), Horná Súča (12x), Súča (12x), Papradno (12x), Kamenec pod Vtáčnikom (12x), Tuchyňa (12x), okres Partizánske (12x), Kočovce, okres NM (12x), Stará Myjava (12x), Pruské (12x), Soblahov (12x)
turistické informácie v okres Trenčín
turistické informácie v okres Nové Mesto nad Váhom
turistické informácie v okres Prievidza

Podobné, Trenčiansky kraj:

14315x turistika, 10969x miesto, 1107x orientačný bod, 558x strom, 458x turistické informácie, 322x poľovnícky posed, 213x prístrešok, altánok, 140x ohnisko, 130x chranený strom, 122x miesto na piknik, 87x studňa, 72x atrakcia, 55x orientačná mapa, 55x komín, 12x vodárenská veža, 6x horáreň, 4x ZOO, 3x väznica, 1x štôlňa, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme informacie, OSM tagy: tourism = 'information' and information != 'guidepost'.
ilustračný obrázok k Turistické informácie, Trenčiansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://trenciansky-kraj.oma.sk/turistika/informacie

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.