Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Trenčiansky kraj

Miesto v Trenčiansky kraj

V Trenčiansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

miesto inde

okres Považská Bystrica (1821x), okres Prievidza (1693x), okres Bánovce nad Bebravou (1241x), okres Trenčín (1210x), okres Púchov (1167x), okres Nové Mesto nad Váhom (939x), okres Ilava (920x), Považská Bystrica (599x), okres Partizánske (435x), Papradno (283x), okres Myjava (270x), Lazy pod Makytou (262x), Trenčín (236x), Mariková (211x), Púchov (209x), Horná Mariková (207x), Beluša (196x), Valaská Belá (193x), Domaniža (170x), Dubnica nad Váhom (161x), Udiča (147x), Pružina (146x), Nitrianske Pravno (140x), Handlová (138x), Bánovce nad Bebravou (134x), Zliechov (131x), Dohňany (129x), Beckov (126x), Vydrná (119x), Uhrovec (118x)

Miesto, Trenčiansky kraj:, 1 z 17

Horné diely, Pzukov, Pri ceste, Pod Beňovcom, Krištofka, Hranec, Beňová, Rúbane, Pažite, Lazy, Predné Nivy, Pod Brehy, Lipová, Uhliská, Hustiny, Dolné novinky, Vŕšky, Končiny, Vinohrad, Bahno nad Poliankou, Sedlárová, Starý háj, Dielnice, Otrhánky, Mäkíšovci - Laz u Mäkíšov, Bystré, Nad Pieskovou dolinou, Kopanica medzi hájom, Rakytie, Vycoma, Končitý vrch, Lány pri vode, Pred Jazvečie, Racošky, Brunka, Kusá, Kopanica, Jizerská, Paseky, Kračiny, Kúty, Lán, Macekovie jarok, Horná Ždánová, Pod Hutkovcom, Na Zákľuke, Medzné a Priehradné, Kriačiny, Roviny, Panský les, Václavec, Pod Rokošom, Gáškovce, Na dieloch, Drahy, Bahriny, Potoky, Pri Kríži, Nad borinou, Lecova

Miesto, Trenčiansky kraj:, 2 z 17

Rovniny na Turecku, Rúbaň, U Cyríľa, Rakytiny, Kamenová, Dolné lúky, Pod ostrým vrchom, Nad Válovy, Šachové lazy, Bočan, Sady, Franová, Lieskové, Šipka, Hlibáč, Dubie, Dlhý lán, Jarky, Jackové, Príkra, Panské, Látkovce, Pod hájom, Banky, Háj, Za kanálom, Pod Lipovou, Kopanice, Hájiky, Brehy, Dolina a Kňazové, Dolné Merice, Vavrincová, Záhumnie, Šancelova zem, Štepnica, Pod Bezinou, Dolné Hvozdy, Niva, Doluvodie, Dolné štrky, Sláče, Drieňovy, Drahy, Laz Kvašovci, Za Bajcarom, Lúčky, Stepnica, Lánce, Hlboký dol, Slatina, Vrchy a dlhé, Lukáčová, Vlasatec, Lány, Konský driek, Zákopa, Brvená, Bodianska, Zahájčie, Hajna

Miesto, Trenčiansky kraj:, 3 z 17

Háj, Podcestie, Suchý dol, Háj, Handerlová, Príhlavky, Strošov, Podlavičky, Kalný potok, Za Dielom, Úboč, Zamakovce, Drábiké Uhliská, Dendeš, Kolobáška, Košariská, Račkové, Pinkove lazy, Na mestskom, Na Podcvíbi, Pod Tlstou horou, Tesarský háj, Falátovci, Dubová a hôrka, Mladý háj, Španie, Makkyse, Ploštiny, Jablonkov, Nad veľkou zemou, Na rozmedzí, Kosnovec, Rudiny, Svrčinie, Lovzy, Vrch jamy, Diel, Močidlá, Hájik, Stráničky, Pod Tlstou horou, Pod Gačinami, Lúky, Dechtarina, Kríčie, Medzi Stankovskú a Pátrovú, Chotár medzi cestami, Pod rybníkom, Ľubin, Dlhé hony, Vaškové, Predný podchríp, Za kaplnkou, Pánisovci - Laz u Pánisov, Zájelšie, Matúše, Role Nadizby, Pri moste, Prídavok, Dielnice

Miesto, Trenčiansky kraj:, 4 z 17

Včelíny, Zemské mosty, Pod hrádkami, Stredná hora, Fľaky, Pod Suchým, Borie pri kríži, Motúziky, Uhlisko, Mladý háj, Kopanica, Šafranica, Záhradky, Chorvátová, Nadávky, Lúžkova skala, Rovnina, Zadný lán, Kochanovec, Martinovska, Kosmatina, Horné zeme, Kopánka, Pálenica, Žebrači, Hradisko, Jablková hôrka, Kráľové, Kopanica, Holý vrch, Dubník, Lipina, Pod stráne, Paškovo, Zákostelčie, Kopelove mokrade, Za prednou, Domovina, Lazy, Pazitkove luky, Na Poprade, Tomišovci, Podkrížie, Dubnické diely, Veľká Ivanovská, Močiarne tatry, Cesnátka, Cingovec, Pod Dubravské hony, Poduhlište, Veľké Garajky, U Martinkov, Dlhé diely, U vrbky, Pod Kopanou, Pod močiarmi, Podhorie, Lukovica, Kutiny a Lánce, Od Bzinského nad jamami

Miesto, Trenčiansky kraj:, 5 z 17

Na Dlhej, Prúdy Sihoť, Horné lánce, Krátke stolo, Nadpolie, Dubičie, Čierne zeme, Stochovec, Koleso, Kostolná dolina, Dolné pole, Pod skalou, Príkra, Pod Kamienkom, Strzeniska, Janušová, Ostenec, Pasov kút, Kamenné vráta, Hrabutný vrch, Lazok, Adamek dolina, Radina, Lažteky, Čiapkové, Medzijarčie, Dutti, Okrúhle, Priedoliny, Vápenica, Luh, Mikulášova, Priečnice, Dúbravky, Tuchnica, Tomašovica, Úplzne, Háj, Hrádok, Rola Sihot, Za Babinou horou, Habrovíky, Kopanice, Záhumnie, Medzi jarkami, Na jamách, Joklová zem, Somorova hora, Nad Kostolom, Horné močiare, Pokuta, Nad Lamošovci, Pod dráhami, Žlabie, Komárno, Roznerová, Beňovec, Hlboč, Na zámlynčí, Zadné Málenie

Miesto, Trenčiansky kraj:, 6 z 17

Pod Brezovou, Rúbaná, Hrošovce, Dolina, Hrady a Lazište, Púčkovci, Hlaváčová, Boky, Záplotie, Hájik, Spodné štôlne, Malé cimene, Karbasice, Lúžok a Babechové kúty, Huňovské lúky, Kopanice a Jakušovka, Hony, Za Slavničím, Medziskalie, Vodice, Nad cestou, Ivanov vrch, Noviny, Kozie, Dolina, Za Váhom, Široké Handrlovské, Záhôrčie-Zbytky, Valašské, Zákluky, Malačište, Filovec, Vravišky, Dolná Chotoma, Štvorné, Dolné Borinky, Poličko, Jazerisko, Machová, Medzi jarkami, Pod Hôročkami, Lukáčovská, Svrčinovec, Podháj, Borie, Pri studienke, Dubník, Holiak, Po Skalicou, Medzibôrie, Fintorica, Kresania, Štvrte, Studnička, Hĺboč, Lúky, V ohrádke, Laz pri Východoch, Červený hon, Baskov

Miesto, Trenčiansky kraj:, 7 z 17

Vlkovci, Úzke pažite, Horné stráne, Vrsna, Oblahlé, Dubce, Lúky, Dolné hrbky, Na Dolinách, Na panských lúkach, Obora, Pod Súvozom, Pod Kordiláty, Vlčie jamy, Končiny, Bernátov vrch, Horný laz, Na vrchoch, Šiková, Tomášová, Zadný jarok, Plane za hostincom, Koránky, Kopanica, Sedliakova, Hájik, Boky, Zálošnica, Nad záhradou, Horné dielce, Sedlíšky, Sárovce, Pod Hoľazňami, Palešova, Starý Háj, Háje, Zlomkový jarok, Chrástky, Jamy, Sedliská, Zadná Dúbrava, Dolinky, Pstruháre, Protižiare, Kladnáč, Záhradisko, Kapustnice, Medzi cesty, Nad Upohlav, K Strhancu, Kelašské, Pri lipe, Pod mokrou skalou, Zadne mlaky, Nad Beňovskou pažiťou, Záhumnica, Kňazova kopanica, Horná Sihoť, Bachárovci, Snožek

Miesto, Trenčiansky kraj:, 8 z 17

Zájarčie, Kopanicka, Kapustný vŕšok, Rudinský háj, Húštiky, Kuna, Nad studienkou, Jamy, Nový Mlyn, Milatová, Sihoťský majer, Červený jarok, Myjavská dolina, Horná hôrka, Vyšovec, Stĺpovec, Štvrte, Pinčí vrch, Pod súvozie, Dolinky, Udiča, Dúbravy, Lejkov, Dielnica, Krčajište, Lieskovec, Dolný laz, Repáci, Za Skalkou, Lúčky, Dolina, Salašky, Hrebeny, Škanincovo, Pod Pleškami, Humience, Foškov vrch, Poddielčie, Na rybníčku, Bobočkovci, Kuty, Kravince, Roh, Lazce, U Jedzináka, Valachová, Prúdiky, Kratiny, Prostredné Lazy, Hlinkovské, Hojdíkov, Úboč a hájik, Pálenište, Dolné panské, Podlužie, Krapka, U Frcáka, Skotňa, Bakalov, Horniakovská

Miesto, Trenčiansky kraj:, 9 z 17

Pod skladom, Lány, Hájovňa, Dubie, Horné jutrá niže hradskej, Pálkové bóry, Košlák, Včelín, Priedovsie, Pod hájom, Rovniny, Nutra, Sádky, Lázky, Slatiny, Za Starým mlynom, Nad Štepnicou, Obesenec, Pod lipami, Pod Vysokú, Rovienky, Predné jarky, Kontilové, Beňovské, Nivky, Do potoka, U Zboranov, Sihote, Nad Nitrou, Maly potocek, Hrbotina, Rúbanice, Pletenice, Smarhánka, Hlboká dolina, Pod Miklovkou, Horné dráhy, Bubneje dolina, Rovné, Borice, Pod Pálenicou, Pod Ďurihájom, Horné pole, Kamenička, Jazero, Pliešky, Záhumnie, Beňová, Dolné Hliníky, Smrečiny, Hôrky, Stará Severná, Diel, Pod Dupnou, Farská hora, Pod Kozincami, Špitálska, Putištia, Medzi Húšťavy, Pod vinicami

Miesto, Trenčiansky kraj:, 10 z 17

Za maštaľami, Trepáčovci, Pánská hora, Boky, Povalačovce, Na dolinkach, Milotina, Filipova kopanica, Nosické pole, Nad skálim háj, Huboč, Starý háj, Horné boky, Bôrové, Farská Sihoť, Medzi cestami, Na zadnej skale, Za hájom, Kráľova, Medzi somi, Borsenovci, Cengelka, Granica, Na dolinu, Pod hradskou, Nad tehelňou, Ilavovo, Vinohrad, Horska cesta, Beňové, Kráľové, Pod kopanicou, Huboč, Pod brehy, Úvoz, Dolinka, Lipovec, Roh, Pod Belánovou, Nadrečie, Briežky, Za Borím, Vinohrady, Predné doliny, Kňazove chrástie pod horou, Na skale, Bobrovnícka sihoť, Cvizkov vrch, Zadné sedliská, Vrch, Bielech záhumnie, Lužie, Slatina, Nemčekovci, Šuvarova, Lazy, Oštipce, Na hliníky, Podkavčie, Kňazové vrchy

Miesto, Trenčiansky kraj:, 11 z 17

Horné Zákračinie, Levčovci, Polianky, Kulháň, Stančeke kopanica, Srvátčina, Prievraty, Kvasaréch Rybníčky, Hlubočie, Zlámaná, Hruštie, Šlamiarky, Lazy, Pri Váhu, Jánoškovci, Pažitné lány, Pod Tisou, Štvrte, Chmelnica pri dube, Breziny, Vrch, Gánok, Zahumnie, Hrabiny, Medziľubničie, Krásny buček, Hradište, Za Važinou, Dúbrava, Družstevný dvor, Predmenie, Horný pasienok, Nad ovčiarňou, Niva, Buclovné, Zrní, Male dielce, Malé priepasti, Hrabníky, Pod bokmi, Košarisko, Dubníky, Berková, Široké, Otkovec, Staré vinohrady, Údolie a Za vrchom, Dolné Vajdlíkové, Kotlovina, Pod Starou, Kališovci, Na hrebeni, Pod Bukovinou, Kysl voda, Lány, Rakytová, Kopaná, Babince, Havrania skala, Háj - Okrúhle

Miesto, Trenčiansky kraj:, 12 z 17

Horný háj, U Strakov, Kopánka, Hutný vrch, Pod laštekom, Horňanské lazy, Bukovina, Lúka, Farský lán, Nad mlynom, Lúka, Krželnice, Košariská, Vtáčnik, Štepnice, Kuty, Malinový diel, Kopanie na uhliska, Dolné vrchy, Patákovci, Dúbravy, Chmeliny, Diely u Pečeňan, Pajerová, Záhorčie, Vožtianske, Pod Drahošovou, Brehy, Cimbal, Pri Novoveskom chotári, Paľkovec, Za korytným, Bystrice, Nad brehy, Pod Michalovou, Dolný laz, Bakoš, Dadov vrch, Za hôrkou, Medzijarčie, Smrečinie, Birošská, Siahovci, Nad dedinou, Hadia stráň, Rataje, Hrehorovské, Pred Solcom, Podbučie, Rúbaň, Poddúbravie, Niva, Bocanie, Nad hlbokou cestou, Surovec, Potoky, Nemecké vŕšky, Stavné, Skalica, Kuzlovske vrchy, Priepast

Miesto, Trenčiansky kraj:, 13 z 17

Dúpnica, Silasčíková, Centárovská, Záhradky, Stepnice, Pod orechami, Ohradisko, Mocelníky, Dieliky, Zadné lány, Medzi potôčky, Zadné lazy, Kopánka, Prašivé, Dolinka, Jablonka, Jamy, Krahulča, Lány, Stanište, Svinský jarok, Horné háje, Lány, Kubrica, Pred studničkou, Kráčina, Dolné kúty, Zámlynie, Pučkove záhumnie, Diľov, Chrast, Zhonce, Košťálov kút, Na Laz, Štepnica, Stredn dolina, Za dlhým lánom, Šišov, Stenkerova rovina, Zelenákovci, Zápopovec, Priedolie a Stráne, Medzi cestami, Podborie, Zábrehy, Pohájčie, Sobalina, Kopánky, Tomasovec, Ihličné, Lúšek, Stávka, Štefanové, Dolné piesky, Nad tehelňou, Brestovica, Libichavské diely, Vrchovina, Blanárová, Nad mlynom

Miesto, Trenčiansky kraj:, 14 z 17

Stredné lazy, Tretie pole, Zelnice u Gurínov, Kúty, Krúžok, Dolné diely, Vršúr, Pred Obratníkom, Horné Merice, Hlinky, Obora, Košiare, Stráne, Pustá lúka, Niva do Dubnického, Polomité, Španie, Medzihony, Dolné rozdiely, Višničky, Pod Hájom, Boky, Za malou cestou, Nivky, Chrast, Grófová, Čierne blato, Na chalupčiskú, Rybnik, Kúty, Pod Strážovcom, Na Kalvárii, Prieloha, Urický grunt, Lebichavá, Pod Hoľazňami, Miškove salaše, Kremnice, Rovné, Nad brehom, Pod úvozie, Prútky, Chrastné, Ležiská, Mokraď, Halalovka, Kráčiny, Za sadom, Makovky, Kázikovci, Do rakytín, Pod kostolom, Na Kavároch, Laziny, Olšovky, Kráčiny, Pod holým hájom, Pod Vŕškami, Ozimovce, Vaníkova, Breziny

Miesto, Trenčiansky kraj:, 15 z 17

Lán, Sekanica, Dingová kopanica, Jantov vrch, Dlhé diely, Háj, Bočina, Riečica, Pod Tulavy, Halšiny, Červená hlina, Malé Zajarčie, Výšina, Mladina, Háje, Zamlynčie, Pod bôrie, Predný vrch, Pod uhlišťom, Drahy, Zálužek, U studne, Roviny, Krátke diely, Zadný laz, Pavúčky, Kostolná, Zabôra, Skala Rohatá, Zbojište, Kríčky, Peraňovec, Brezie, Za richtárskym, Smrečiny, Noviny, Pod líščím, Banská, Handarovci, U Lazvov, Starý háj, Polianka, Drabkovské, Predné jedle, Za tehelňou, Jalšovné lánce, Tále, Hrabovka, Lažisné lány, Prielohy, Kopanice, Zátoka pokoja, Medziskladie, Kňazské potoky, Závady, Černatín, Brezie, Pod dubové, Gálovec, Medník

Miesto, Trenčiansky kraj:, 16 z 17

Lánce, Spodky, Močiare, Hore vodou, Horné polonky, Do horky, Ščamba, Matech kopanica, Pri Panne Marii, Medzi jarkami, Za Diely, Hrbatá niva, Predhorie, Hudkové, U Dávida, Skalice, Pod Sokolom, Bane, BRADLO, Viešky, Kozia dolina, Zemianska niva, Ohrada, Dlhé Lúky, Do strán, Jamka, Kukučka, Drieňové, Paseky, Zakýčerie, Za vodou, Dlhé Hradištia, Lipníky, Predný diel, Bankovice, Farský diel, Vystrková, Predbohovica, Viničky, Grunty, Chytiny, Nad sadovou, Mníškov, Danče, Kartuška, Sedlište, Medzi cestami, Davčové, Blato, Poldiely, Košina, Vojakovci, Dlhá Bukovina, Horna, Pod Slačou, Pod hradskou, Melková skala, Lavičky, Nad Drezákom, Horné Nadrybničné

Miesto, Trenčiansky kraj:, 17 z 17

Rachovská lúčka, Nad mlynom, Kalište, Rakytie, Predné záhumnie, Lány, Dub, Vyšovec, Údol, Kúty pri Moštenci, Zadný lán, Veliké, Pod Bukovinkou, Pod Kamencom, Nad Zápotočím, Horná Chotomka, Koniakovce, Zubré pole, Studničky, Bohožské, Noviny, Baranie vrchy, Pod bôrím, Vysoké, Predhrby, Tomanov laz, Lány, Skalky, Podvažie, Za humnami, Horné pasienky, Petruchovci, Záskalčie, Zábrež, Lazy pod Makytou, Rovne, Sady Cyrila a Metoda, Podvrštie, Pod Hájom, Za cintorínom

miesto inde

okres Považská Bystrica (1821x), okres Prievidza (1693x), okres Bánovce nad Bebravou (1241x), okres Trenčín (1210x), okres Púchov (1167x), okres Nové Mesto nad Váhom (939x), okres Ilava (920x), Považská Bystrica (599x), okres Partizánske (435x), Papradno (283x), okres Myjava (270x), Lazy pod Makytou (262x), Trenčín (236x), Mariková (211x), Púchov (209x), Horná Mariková (207x), Beluša (196x), Valaská Belá (193x), Domaniža (170x), Dubnica nad Váhom (161x), Udiča (147x), Pružina (146x), Nitrianske Pravno (140x), Handlová (138x), Bánovce nad Bebravou (134x), Zliechov (131x), Dohňany (129x), Beckov (126x), Vydrná (119x), Uhrovec (118x)
miesto v okres Považská Bystrica
miesto v okres Prievidza
miesto v okres Bánovce nad Bebravou

Podobné, Trenčiansky kraj:

9643x miesto, 1222x orientačný bod, 640x turistické informácie, 578x poľovnícky posed, 293x prístrešok, altánok, 249x ohnisko, 150x miesto na piknik, 115x chranený strom, 103x studňa, 83x orientačná mapa, 79x atrakcia, 60x komín, 22x vodárenská veža, 12x štôlňa, 5x horáreň, 4x väznica, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, Trenčiansky kraj

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku trenciansky-kraj.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.