Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » turistika » miesto

Miesto, Trenčiansky kraj

Miesto v Trenčiansky kraj

V Trenčiansky kraj sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Trenčiansky kraj:, 1 z 17

Národná kultúrna pamiatka Hradisko, Veľké Košecké Podhradie, Sad Dukelských hrdinov, Horné záhumnie, Púčkovci, Osada u Dorotkov, Suché lúky, Pod Červeným, Tomanovci, Malé Košecké podhradie, Pod Lazinami, Dolné mesto, Sady Cyrila a Metoda, Bošianska Neporadza, Podjelšie, Klanečnica, Malý Kolačín, Pod hájom, Háj, Prídavky a hony, Kopánky, Luhy pod stráňou, DolnáKulichovská, Podhorie, Lazy, Nivky, Zemianske Lieskové, Malé Chlievany, Pálenica, Dolná skalka, Pod Strane, Dlhé štvrte, Dolné nižovsie, Mierové námestie, V brehoch, Pri kostole, Záchodničie, Nad maštaľou, Paľove boky, Predné nivy, Homolky, Prachár, Sady kapitána Nálepku, Stotina, Pod Stráne, Zápotočie, Nové Zlatovce, Nad tehelňou, Pod lánmi, Za richtárskym, Juh, Lánce, Prostredný jarok, Dolné lánce, Dlhé lánce, Nad lopatou, Kopánky, Pribinove sady, Za lučkou, Na háji

Miesto, Trenčiansky kraj:, 2 z 17

Dolné záhumnie, Pažitie do Hája, Pod Huštikom, Šafranica, Rožňová Neporadza, Do Hájnice, Vrchpotočie, Mohar, Kolónia, Komenského sady, Brezany, Do rovín, Dolné záhumnie, Hájik, Nad Zálužím, Na Kosákovom, Vrch Kopanice, Pažite, Pod priečniky, Záhrady, Pod Stráňou, Štvrte, Za hornými humnami, Pod Drieňovkou, Horekončie, Bocanka, Na dráhach, Humience, Hate, Záhumnie, Na vieskach, Pod Drahošovou, Hôrky, Jeluchovo, Belašska kopanica, Dolné jutrá, Na priečnici, Lipoviny, Žlaby, Tomanovská kopanica, Janovy, Dlhé diely, Nemcov járok, háj.Biela hlina, Kľučina, Včelín, Belašský laz, Chmeliny, Brezina, Brezie, Medzi vodami, Tŕnie, Uhliska, Pod židovským cintorínom, Súhrada, Nad pažiťou, Nad Hájikom, Trnov laz, Stráň, Hlboké

Miesto, Trenčiansky kraj:, 3 z 17

Pod hájom, Žinková, Pod vodojemom, Vaškov laz, Medzi Dráhami, Radiša, Dolné záhumnie, Duhlisko, Matúšky-Galanovec, HÁMRY, Predborie, Štepnica, Považské strojárne, Dolná Kopánka, Úvoz, Záplotie, Kobyliny, Rezákovci, Vrchy, Žadovec, Rúbaná, Sihoť, Kamenová, Hájnicka, Dúbravy, Nad hliníky, Pred hoštáky-Kráčiny, Pod skalou, Dolné piesky, Naklo, Pod vinohradmi, Rybárikovo, Pod Úhovčie, Za mlyny, Pod Zákopou, Chalupovská, Tepličie, V kočovskej doline, Dedovec a Hrebienky, Úvoz pri Trstenci, Vykazky, Žmovisko, Záhumnie, Dolina, Dolné Diely, Vyše dediny, Zelená Žaba, Prostredné diely, Pieštiny, Komárno, Dužiny, Úzke, cestný prepust, Karaska, Domovina, Trnie, Stanoviny, Cmarulová, Dolné Chríby, Vieska

Miesto, Trenčiansky kraj:, 4 z 17

Rakoľubské vľavo, Rúbanica, Humenica, Drohy, Dolina zadná, Pod hájom, Červené kopanice, Na mlyny, Na kopánkach, Kvášovec, Netričky, Blížne doliny, Kolonky, Kučovina, Pod Trnovcom, Dlhé Hony, Dolné záhumnie, Baračka, Pred Kvášovcom, Lány, Dolné Turnice, Mladoňov, Lamžovec, Na Stráži, Rieky, Lažteky, Majer, Haladejova Štepnica, Zvernica Sochoň, Pod Ďurihájom, Stráničky, Nad cintorínom, Pačkova Janovka, Za Starým mlynom, Dlžiny, Pancier, Klčoviská, Trebianka, Šuvarova, Kamenný chodník, Lánce, Horné lúky, Pytlovec, Hony, Tomanov laz, Sedlištia, Nábrežné, Piesky, Záhradky, Kapustnica pri moste, Vyše dediny, Podvažie, Škrobina, Kutik, Kvetná, Pod Starým mlynom, Dolina, Dedovec, Mrazská jama, Liškov laz

Miesto, Trenčiansky kraj:, 5 z 17

Potoky, Lazy, Papaje, Matušsky lažtek, Nižovec, Hluchá jama, Hliny, Nadrečie, Urbánková, Kršle, Skálie, Blahovci, Úbočie, Skaličie, Úpotočie, Zabité, Pod krížom, Veľká zem, Fujaríkové, Pri studni, Horná Dubková, Okrajkovci, Lúčky, Žriedlova dolina, Jánoškovci, Šustové, Pod Chorkovom, U Palčekov, Medzihora a pasienky, U Hošmanov, Javorová, Rieka, Hamala, Podhájčie, Kriačiny, Baluchy, Dečkovec, Rumanovec, Luliakovci, Na rovni, Blahy, Žobrák, Horekončie, Matúše, Kýčerka, Danče, Mikluše, Nivy, Pri lipe, U Hradnanských, Polônka, Jančiny, Za jarky, Sieklik, Dunkovci, Kičera, Breziny, Krátke, Valaské, U Strakov

Miesto, Trenčiansky kraj:, 6 z 17

Za pasiečku, Riadky, Za Kalváriou, Kresačka, Drdákovci, Drdakovský, U Pacholíkov, Vrchy, Karolínino údolie, Hrbotina, Šestákovské, Holcové, Šrajbrové, Babicová, Závrškovci, Jedlisko, Pánština, Horenice, Horná Kresačka, Lazky, Pacov, Za Diely, Riedka, Pod sadmi, Horná huta, Španivy, Pod Chrasčou, Ondričkov, Hliníky, cintorín, Putalovci, Ondríčkovci, Medzi Húšťavami, Nad Zákyčerím, Tisové, Dlhé hony, Adolfov dvor, Novomestská, Pod laz, Soplička, Dolinky, Pažite, Biele Hliny, Predné sedliská, Záhradky, Predlužie, Pusté, Kopánka, Kopánky, Pánske zeme, Lučno, Farské, Od rieky, Dolné Záhumnie, Kopúnová kopanica, v Potočkách, Medvedinec, Kostrbovci, Bracinovci, Moravkovci

Miesto, Trenčiansky kraj:, 7 z 17

Packovci, Kolárovci, Kališovci, Gacovci, Hehejovci, Kopincovci, Dubová nad Bahnom, Kaniakovci, Nad dubom, Lamošovci, Patákovci, Brezový háj, Končina, Lúky, Modlatín-ústredie, Pipošiarovci, Holbovci, Šulavovci, Hrkotovci, Kopcovci, Orgoňovci, Kulincovci, Šikovci, Zorenovci, Kohútovce, Kubovci, Siahovci, Pri kostole, Kľuchovci, Rarovci, Marálovci, Údolie, Vlkovci, Závodnovci, Jantulovci, Maleništia, Záhumnice, Panákovci, Borsenovci, Koniakovce, Matejkovci, Chochlovci, Záhumnie, Usudička, Abovce, Papradňanovci, Kondrkovci, Malenovci, Krapka, Ragulovci, Hapovci, Lučanovci, Vlčkovci, Rudašov, Juričkovci, Pupkovci, Bobočkovci, Haškovci, Černáček, Pod Jarkami

Miesto, Trenčiansky kraj:, 8 z 17

Adamovci, Zigovci, Bakalovci, Kurejovci, Richtárovci, Pri chate, Solanovci, Fuzovci, Paseky, Záhumenice, Gašparovci, Hrad Beckov, Na medzi, Repovci, Príhlavie, Máčkovci, Pod Šípek, Bradelné, Sedlište, Zemanovci, Jurekovci, Skalky, Prieseky, Hrdinov, Cabajoci, Hluškovci, Pavlovci, Háj, Hamarovci, Kuchtovci, Pusté, Viesky, Kopce, Kráčina, Urgošovci, Kurtin, Vajdovce, Haluškovci, Ryliak, Behno, Pobočkovci, Figľovce, Zástepie, Turniská, Do lužok, Bubenovci, Hujkovci, Kopišovci, Uhložie, Bridovci, Dolné kopanice, Záhumenské, Kvášov, Za prepasťou, Bakalíkovci, Vajdovci, Pod stráňou, Puchrovci, Končitkovci, Hoštakové záhumnie

Miesto, Trenčiansky kraj:, 9 z 17

Morion, Za humnami, Otoček, Dráhy, Kráčiny, U Drevencov, Lilovci, Kapitánovci, Bukovec, Kriepopa, Dlhé diely, Záriečie, Ondrišovci, Výšovec, Hlavy, Podbočie, Nad sadmi, Suchý dol, Holešová, Skotná, Záhradky, Šariny, Čierne blato, U Siváčkov, Lomnica, Priečne, Horné jutrá niže hradskej, Kutina, Horné lúky, Trúba, Trnovec, Konča humien, Kopánka, Bezovec, Dolné Záhumnie, Myjavská dolina, Martišovci, Podhrabie, Teplý vrch, Močiarnice, Dolina, Nadlúčie, Švančarovo záhumnie, Na chodníku, Niva, Paseky, Krhlové, Piadnik, Čerteš, Za Váhom, Holikova, U Zemanov, Štepnice, Popelová, Pod hraboviny, Na Hlinách, Za vodou, Hurbanova dolina, Horné lúky, Na kopaniciach

Miesto, Trenčiansky kraj:, 10 z 17

Račice, Zamurie, Dolné mlynce, Dolina, U Smrčkov, Kodreta, U Smrčkou, Nad veľkou zemou, Za humnami, Malejov, U Martišov, Zadikovčie, Stránie, Niže dediny, Hajnikov vršok, Skálie, Zácestie, Panské zeme nad Barancom, Záhumenice, Chrastie, U Hankov, Kamenec, Mešťáci, Zástranie, Vyše dediny, Prielohy, sv. Vavrinec, Blatná, Niže dediny, Lazy, Kapustnice, Stehlíkovci, Danov vrch, Šuhálky, Dolné lúky, Lúčky, Stráne, Kolesová, Hájik, Hájik, Rybníky, Slače, Na vŕšku, Hore vodou, Mičurinské políčko, Za mlynom, Kohútie, Kopanice, Záhumenice, Prieloh, Repáci, Matikovec, Záhumnie, Slatina, Kopánky, Podkeblie, Diaková, Vitaličnica, Na Kopanke, Važina

Miesto, Trenčiansky kraj:, 11 z 17

Vŕšok, Pod krížom, Medziplotie, Chupáčová kopanica, Niva, Za Váhom, Dúbravy, Stránky, Brehy, Salašek, Plevovci, U Konára, Bráchovské, Sebedražská štvrť, Jurčatárovci, Pod Kuliškou, Lenisko, Gumovci, Chumchálovci, Bačovňa, Lazy, Juhásová a Trvajová, Blatniakovci, Žihľavy, Dolné Bučkové, Strážisko, Sakov vrch, Pod Keblie, Pri škole, Bobovec, Javoríčie, Matejovci, Čičáci, Hliníky, Petrovska, Komárno, Pagáčovci, Dolná Kržeľ, Pod vinohradmi, Pod Čerčazou, Za riečkami, U Matejov, U Žbodákov, Tomášová, Trvajová dolina, Diačka, Santusovci, Petruchovci, Macháčovci, Horné Bučkové, Suchá, Nácestie dielec, Pleištek, Pánske briežky, Kochnáč, U Mosných, Dudváh, Betlehem, U Kafríkov, Bibišovci

Miesto, Trenčiansky kraj:, 12 z 17

Belejovci, Za potokom, Husarčiné, Pavlíkova Dolinka, Sakovci, Drnda, Preddolinka, U Grupačov, Pod Keblie, Medzihorie, Pred Ostravicou, U Lapatov, Za mlynie, Pilátovce, Horné Košariská, Sadné, Bartkovci, Lejbišovie Dolinka, Kúty, Zátylie, Gabašovec, Balúchovci, Mezník, Martinovci, Chuchmákovci, Balážov, Záhradky, Dolný Grúnik, Veľký Modlatín, U Hruškov, Dráhy, Pavlovci, Vágalovci, Pod Štvrťami, Na kúte, Pod Hôrkou, Ohrádky, Daran, Diely do Kolačinského, Hriadky, Pred Ostravicami, Za Mračkom, Kubrica, Zazová, Levčovci, Podzámok, Pri Skale, Šlahorčina, Ševčíkove a Kružičkove vŕšky, Talčíkovci, Siváci, Za hostácie, Pod Plešovcom, U Bašov, Lúky, Lukovie, Durcovia, Zelnice, U Fulierov, Bachárovci

Miesto, Trenčiansky kraj:, 13 z 17

Záhrady, Pod Holým vŕškom, Dolný výhon, U Šenkárikov, Vrchy a dlhé, Kopánky, Pod Suchou, Horekopčie, Košiare, Hrádze, U Minárov, U Vlčka, Za Belané humny, Predné lúky, Machnáč, Boháčovci, Ploštiny, Holov, Pod Hlbočou, Ušiakovci a Podmatúšikovci, Ušiakovci, Za mlynom, Močiare, Pláčkovci, Medziriečie, Ulahel, Rýdzov, Nad hôrkou, Rydzov, Dukátovci, Hanajovci, Hrošovce, Maliarikovci, Skalnate zeme, Piatová, U Harišov, Horný Koniec, Záhony, Markov laz, Moškov laz, Povrázky, Nadgodie, Priedovsie, Nadkostolie, Prieložky, Hore Jalovcom, Pod Koškovcom, Jelšie, Skala, Za hôrkou, Pod jarky, Kázikovci, Kučerovská kopanica, Záriečie, Kopanica pod Hájom, Za cintorínom, Od súhrady, Záhorčie, Horné štrky, Háj

Miesto, Trenčiansky kraj:, 14 z 17

Pod Kremnicou, Niže dediny, Laz, U kopca za Brehy, Tarohovci, Biele vŕšky, Maríkovec, Pod Vinicou, Kuvička, Lúky, Pod Juričkech lazmi, Vrch dolinka, Kolónia, Potúčkovci, Vrchová, Na klíne, Horné nivy, U Borovských, pod Hájom, Cez chríb, Palkovci, Pod brehy, Foškov vrch, Kuzlovske vrchy, Pod orieškom, Horné zahumnie, Lúčky, Pod Stošínom, Horný Križovec, Dolná Polianka, Ohrady, Za majerom, Pod Dupnou, Pri kríži, Pod skalkou, Múdry grunt, Bankovice, Dolné Horevsie, Čvirikovie jarok, Predná Lazúra, Dolný koniec, Formanec, Pred bránou, Trstie, Hornáčkovci, Bôrikovci, Žebrači, Srnie, Ľachkovie Dolinka, Dolné Lúky, Batykech horka, Záhumnie do Habrovej, Hloboč, Kapustnice, Rúbané, Jamy, Pod lipami, Galkovci, Jubilejný les, Záhradisko

Miesto, Trenčiansky kraj:, 15 z 17

Nad vápenkou, Amfiteáter Ilonka, Tučkovci, Nivka, Kapustnisko, Mackovia, Dolná pažiť, U Salajov, Zásečie, Za múrom, Za Pasienčie, Podžlabie, Rybník, Kresania, Horný Vrch, Pri obrázku, Dolné záhumnie, Záhumnie pod Lazmi, Hujovec, Horné Horevsie, Horné záhumnie, Za Kulhánkom, Za parkany, Dohňance, Bielech záhumnie, Podrúbane, Nadplotie, Cingeľovec, Lazce, Nad mlyn, Zelnica, Pod skalou, Ďurkovice, Miškovci, Štepnice, Pod Okočovcom, Dudváh, Pod Skotnou, Chmelisko, Gábrišovci, Záhumnie, Radiša, Krúžok, Dolnovci, Pastovník, Pod úvozie, Marmanovci, Pastorkovo, Laziská nad cintorínom, Vrzavka, Mraznica, U Haruštiakov, Stavanie, U Leškov, Valenčíkovci, Za studňov pri majeri, U Klačkov, Polákov vrch, Gurínovce, Lazy pri Dolnej stráni

Miesto, Trenčiansky kraj:, 16 z 17

U Pagáčov, Košútovec, Hudkovské lúčky, Stanovci, Zadovec, Mihalové kúty, Rudé, U Vravišov, Svetlince, Námestie Gen. Jurecha, Súľovské, Močiar, Piechov, Kopané, Mlynište, Do vrát, U Rumankov, Somoš, Okrúhle, Lieskove, Ranč Solavá, U Taranov, Močkovce, Hrnčiarova, Pod kostolom, Slatiny, Rúbanky, Za cigánom, Lazy, Hrady a Lazište, Kopánky, Na tehelni, Ježovci, Podkružie, Políky, U Koníkov, Rubaninskovci, Horný majer, Za zvončekom, Tomišovci, Štepnica, Na rybníkoch, Dolné Podháje, Sliezska osada, Pri Tehelni, Potoky, Štvrte pod Čiernym vrchom, Hájiky, Sklady, Dlhé diely, Salašek, Predné hony, Sedlište, Prúdy, U Ličkov, Pod dielom, Lazište, Lazy, Lúky, Rybníky

Miesto, Trenčiansky kraj:, 17 z 17

Dolné Podvŕbie, Pod Náklom, Kanada, Mondoky, Kopánky, U Zábojníkov, Na skale, Kopanica nad mlynom, Behrovce, Zákutie - Kopanica, Opalovec, Potoky, Janíčkovec, Skalka pri Trenčíne, Ozimovce, Vyšovec, Vrbiny, Bažantinca, Močiare, Rúbanina, Vinohrad, Kút, Solisko, Milovce, Jezovci, Pod čierne, Kacici, Bôrová, Záhorčie, Na hájiku, Potoky, Miscovci, Vŕšok, Hájek, Kopanice, Nová Košeca, Hlohovce, Rúbanisko, Kormošová zátačka, Dužiny

miesto inde

okres Považská Bystrica (1721x), okres Prievidza (1701x), okres Bánovce nad Bebravou (1169x), okres Púchov (1168x), okres Trenčín (1030x), okres Nové Mesto nad Váhom (940x), okres Ilava (925x), Považská Bystrica (595x), okres Partizánske (439x), okres Myjava (273x), Lazy pod Makytou (261x), Trenčín (216x), Mariková (210x), Púchov (208x), Horná Mariková (201x), Beluša (196x), Valaská Belá (190x), Papradno (185x), Domaniža (172x), Dubnica nad Váhom (161x), Pružina (146x), Udiča (146x), Nitrianske Pravno (141x), Handlová (139x), Bánovce nad Bebravou (135x), Zliechov (133x), Dohňany (130x), Beckov (128x), Dolná Súča (119x), Vydrná (119x)
miesto v okres Považská Bystrica
miesto v okres Prievidza
miesto v okres Bánovce nad Bebravou

Podobné, Trenčiansky kraj:

12270x turistika, 9313x miesto, 980x orientačný bod, 441x turistické informácie, 374x strom, 289x poľovnícky posed, 197x prístrešok, altánok, 144x ohnisko, 122x miesto na piknik, 115x chranený strom, 91x studňa, 60x komín, 60x atrakcia, 58x orientačná mapa, 13x vodárenská veža, 5x horáreň, 4x väznica, 3x ZOO, 1x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Trenčiansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://trenciansky-kraj.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.