Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » duchovno » kostol

Kostol, Trenčiansky kraj

Kostol v Trenčiansky kraj

V Trenčiansky kraj sa nachádza 506 kusov kostol.

Kostol, Trenčiansky kraj:, 1 z 9

Narodenia Panny Márie, kostol, Kaplnka sv. Ondreja, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, svätého Michala, kostol, Synagóga, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, kostol, kostol, svätého Ondreja, Božského Srdca Ježišovho, Kaplnka, Lurdská jaskyňa, Evanjelický kostol, socha, Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Jakuba, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, Katolícky kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Cyrila a Metoda, nanebovzatia Panny Márie, svätých Heleny a Krista Kráľa, svätého Ladislava, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Kostol Svätého Gorazda, Kaplnka sv. Vendelína, kostol, svätého Michala, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätého Juraja, svätého Don Bosca, Panny Márie Kráľovnej anjelov, svätého Jozefa, robotníka, kostol

Kostol, Trenčiansky kraj:, 2 z 9

svätého Štefana, kostol, Božského srdca Ježišovho, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, svätého Gorazda, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, svätej Kataríny, kostol, Evanjelický kostol, Pieta, kostol, Kostol sv. Michala Archanjela, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, svätých Cyrila a Metoda, svätej Terézie z Lisieux, Sedembolestnej Panny Márie, svätého Mikuláša, Kaplnka Emauzských učeníkov, svätého Andreja Svorada a Benedikta, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, svätého Jozefa, svätého Jána Nepomuckého, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Michala archanjela, Evanjelický kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Štefana, svätého Jána Krstiteľa, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Panny Márie, kostol, Sedembolestnej Panny Márie

Kostol, Trenčiansky kraj:, 3 z 9

Kalvária, kostol, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, svätého Jána Krstiteľa (Pominovec), kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Kaplnka, Ježiš dobrý pastier, svätého Jána Nepomuckého, Najsvätejšej Trojice, svätého Martina z Tours, kostol, kostol, kostol, kostol, Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, biskupa, Zrúcanina renesančného kostola, Svätej rodiny, kostol, kostol, Katolícky kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätej Anny, svätého Martina, svätého Mikuláša, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, Povýšenia svätého kríža, Kostol sv. Filipa a Jakuba, Lurdská jaskyňa, kostol, svätého Štefana, svätého Petra, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Pavla, kostol, kostol, kostol, sv. Barbory, svätých Petra a Pavla, Kresťanské spoločenstvo Milosť, svätého Jána Nepomuckého

Kostol, Trenčiansky kraj:, 4 z 9

kaplnka Svätej Juliany, Božského Srdca Ježišovho, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol Sv. Mikuláša, svätých Petra a Pavla, Povýšenie svätého kríža, kostol, Kaplnka svätej Anny, svätého Michala, kostol, Evanielický kostol, Nanebovzatia Panny Márie, svätých Anjelov strážcov, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Farský kostol Panny Márie Snežnej, kostol, Kaplnka sv. Anny, Všetkých svätých, svätého Imricha, Kaplnka, svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, kostol, Najsvätejšej trojice, kostol, kostol, Kláštorný kostol Notre Dame, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, svätého Mikuláša biskupa, svätého Martina, Božského srdca Ježišovho, kostol, Kaplnka svätého Antona, Svätého Matúša, kostol, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, svätej Alžbety, sv. Cyrila a Metoda, Kostol sv. Jána Nepomuckého, svätej Márie Magdaléna, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Kríža, Zborský kostol, kostol, kostol, Kaplnka Božského srdca Ježišovho

Kostol, Trenčiansky kraj:, 5 z 9

kostol, svätého Vavrinca, kostol, Evanjelický kostol, Kostol sv. Michala, Kaplnka panny Márie Lurdskej, Kaplnka sv. Pia z Pietrelciny, kostol, svätého Kozmu a Damiána, kostol, Svätého Martina, kostol, svätéha Patra Pia, Božieho Srdca Ježišovho, Cintorínska kaplnka, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Kostol františkánov, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, Panny Márie Kráľovnej, Cintorínska kaplnka, kostol, Kaplnka Panny Márie, kostol, Kaplnka Sedembol. P. Márie, Kaplnka Panny Márie, Evanjelický kostol, kostol, Kríž, kostol, kostol, Kostol, sv. Ladislava, Evanjelický kostol, kostol, Povýšenia svätého Kríža, kostol, kostol, Všetkých svätých, Najsvätejšej Trojice, svätého Gála, kostol, kostol, Kostol sv. Martina, Božškého srdca, kostol, Zvonica, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, svätého Martina

Kostol, Trenčiansky kraj:, 6 z 9

svätého Jána, kap.P.Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Farský kostol sv. Kataríny, kostol, kostol, kostol, svätého Ducha, svätého Martina, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, svätého Jána Nepomuckého, svätého Michala, kostol, svätého Vavrinca, svätého Ondreja apoštola, Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, Panny Márie, kostol, Fatimskej Panny Márie Nimnica, Najsvätejšej trojice, svätého Havla, kostol, kostol, svätej Žofie, Sedembolestnej Panny Márie, svätej Panny Márie, Zvonica, kostol, Povýšenia svätého kríža, kostol, Kostol sv. Jozefa, robotníka, svätého Mikuláša, Katolícky kostol, svätého Jakuba, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, svätého Juraja, Povýšenia sv. kríža, Evanjelický kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Nanebovzatej, svätých Cyrila a Metoda, svätej Anny

Kostol, Trenčiansky kraj:, 7 z 9

kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Narodenia Panny Márie, kostol, Kostol sv. Juraja, Lurdská P. Mária, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, Božského Srdca, Cintorínska kaplnka, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätej Anny, Kalvária, Cintorínska kaplnka, sv. Matúša, kostol, kostol, kostol, svätého Matúša, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Panny Márie, Božieho milosrdenstva, kostol, Prusy, Bolestnej Panny Márie, kostol, Skalka, kostol, Povýšenia svätého kríža, svätého Valentína, svätého Tomáša, apoštola, svätého Ondreja, Kaplnka svätej Márie Magdalény, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, Všetkých svätých, Božského srdca Ježišovho, Lurdská jaskynka, sv. Martina, svätého Vendelína, kostol Sv. Anny, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Trenčiansky kraj:, 8 z 9

svätého Huberta, kostol, svätého Stanislava, Kostol evanjelický a.v., kostol, Kaplnka Panny Márie Kráľovnej Anjelov, kostol, kostol, svätých Kozmu a Damiána, kostol, Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie Kráľovnej, kostol, kostol, kostol, Kostol povýšenia svätého kríža, kostol, Románsko-gotický kostol Sádok, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého archanjela Michala, Kostol sv. Michala Archanjela, kostol, Pútnické miesto, Kaplnka na Kalvárii, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, Evanjelická kaplnka, kostol, Kaplnka Panny Márie

Kostol, Trenčiansky kraj:, 9 z 9

kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, kap.Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, krizova cesta, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Štefana, kostol, Kaplnka Panny Márie, Kaplnka Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Lurdská jaskynka, Kaplnka na Chrasti, svätej Heleny, svätej Márie Magdalény, Sedembolestnej Panny Márie

kostol inde

okres Prievidza (127x), okres Považská Bystrica (65x), okres Ilava (57x), okres Trenčín (57x), okres Púchov (50x), okres Partizánske (48x), okres Nové Mesto nad Váhom (48x), okres Bánovce nad Bebravou (43x), Nitrianske Pravno (37x), Považská Bystrica (25x), Prievidza (20x), Trenčín (17x), Beluša (14x), Bojnice (14x), Solka (13x), Púchov (12x), okres Myjava (12x), Dulov (11x), Partizánske (10x), Mojtín (9x), Tuchyňa (9x), Hloža-Podhorie (8x), Pruské (8x), Dubnica nad Váhom (8x), Bánovce nad Bebravou (8x), Centrum (7x), Opatovce nad Nitrou (7x), Handlová (7x), Dolný Lieskov (6x), Košeca (6x)
kostol v okres Prievidza
kostol v okres Považská Bystrica
kostol v okres Ilava

Podobné, Trenčiansky kraj:

1555x duchovno, 506x kostol, 484x cintorín, 365x kríž, 200x kaplnka
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Trenčiansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://trenciansky-kraj.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.