Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » príroda » vrch

Vrch, Trenčiansky kraj

Vrch v Trenčiansky kraj

V Trenčiansky kraj sa nachádza 985 kusov vrch.

Vrch, Trenčiansky kraj:, 1 z 17

Ostrá Malenica, Čierny vrch, Veľký Javorník, Veľký Lopeník, Baranec, Ostriež, Nad oborou, Vtáčnik, Starý háj, Vysoka, Kopanica, Čiernachov, Kohútka, Reváň, Panská javorina, Vŕštek, Suchý vrch, Starý háj, Strážov, Inovec, Grúň, Holíš, Nad Vyhorencom, Veľký vrch, Predné Štefankovo, Hradisko, Kozinec, Ihelník, Vtáčnik, Kozí Vrch, Veľký Grič, Biela skala, Veľká Javorina, Ošípaný vrch, Salášky, Svinia hora, Sokolia, Čierna hora, Humenec, Kremenište, Čučoriednik, Mačací zámok, Batina, Turecký vrch, Dlhá lúka, Svitana, Petušová, Čierny vrch, Havrania skala, Makovište, Lúkovec, Vrátište, Drapliak, vrch, Ostrý vrch, Ostrice, Strapatá skala, Kuní vrch, Prepadliská, Mlacovec

Vrch, Trenčiansky kraj:, 2 z 17

Javorina, Zadný diel, Kalište, vrch, vrch, vrch, Čierny vrch, Noviny, vrch, V Háji, Tlstá hora, Udrina, Plešivec, Slatiny, Jančekova skala, Brána, Horné Bradlo, Bielený vrch, Veselá hora, Malá Homôľka, Plešina, Ploštiny, Židovský vrch, Kopalovo pole, Vysoká hora, Baranec, Klepáč, Maďarová, vrch, Hladná, Bradlo, Martákovie skala, Drieňovec, Kamenné vráta, Kobylí vŕšok, Chlmok, Vysoký vŕšok, Periská, Horná roveň, Nová hora, Remata, Chrasť, Boháčovec, Hornoveský Vtáčnik, Hradištný vŕšok, Nová hora, Klenová, Horniaková, Ivaničkovec, Pliešky, Jankov vrch, Holé vŕšky, Tatra, Oráčka, vrch, Dolné Bradlo, Babky, Magura, Kozí vrch, Opálený vrch

Vrch, Trenčiansky kraj:, 3 z 17

Rovné lazy, Čvirigovec, vrch, Slimáková, Židovské, Lukovský vrch, Zrkadlo, Suchá hora, Lagin, Oranovo, Čierny vrch, Za Rohatou, Stupičie, Ostrý vrch, Beňova skala, Starý háj, Veľký Pesterec, Stráňový vrch, Malý Rokoš, Šivarina, Rokoš, Slatiny, Veľké Kačky, Smolová hora, Oparovec, Tŕňová, Pliešky, Humništia, Sokol, Zlatá baňa, Dúbravka, Babiná, Zlatá baňa, Veľký háj, Tlstá hora, Ostrý vrch, Nová hora, vrch, Žabí vrch, Vŕšok, vrch, Slopský vrch, Ostrý vrch, Michalová, Dúbravka, Vyšehrad, Končitý vŕšok, Švachová, Vres, Malý Manín, Bukovina, Trávna, Bukovina, Holá hora, Ižavky, Horekončie, Hrubá Zliezajňa, Malý Javorník, Dúžnik, Skalický vrch

Vrch, Trenčiansky kraj:, 4 z 17

vrch, vrch, Hrebeň, Stupovec, Trhovisko, Štefákovec, Blatina, Brúsová, Veľký Manín, vrch, Ráztoka, Javorové, Biely vrch, Ostrý vrch, Barnov vrch, Hôrky, Dielec, Prevozné, Žadovec, Plevňa, Podlazie, Bôčky, Skálie, Kliny, Predný Rokoš, Nad Zabitým, Skalka, Dubnícky kopec, Javorník, Javorie, Sokolí kameň, Krahulčie, Račkovec, Chmeľová, Prašnice, Dolný les, Málenie, Zadný Brloh, Sochoň, Mačičie, vrch, Dubovec, vrch, Predný Brloh, Stráň, Prieľačina, Kýčera, Manínec, Zadný diel, Lopatina, Hoľazne, Jelení vrch, Štica, Na Širokom, Tábor, Skalica, Strčihlava, Ostrý vrch, vrch, Skalka

Vrch, Trenčiansky kraj:, 5 z 17

Krivá, Zelená, Kozlica, Paseky, Marmanovec, Kýčera na Spine, Kostrín, Vysoká, Ostrá hôrka, Stavná, Jarabský vrch, Hôrka, Hôrka, Malý Javorník, Skalky, Suché, Ostrá Kečka, Suchovrch, Hrčovec, Slávcové, Brezina, Baranie rožky, Adamkov, Terešný vrch, Holubací vrch, Hroblica, vrch, Skalka, Sopkov kameň, Dedkov, Dubová, Trasľavý vrch, Orgoňova Kýčera, Harvanová, Záhradčie, Vysoká hora, Sedlačka, Michalová, Mliečnica, Tisová, Stankov, Lipový brod, Chrcholinec, Maňovo, Dlhá lúka, vrch, Dielce, Bôn, Potôčik, Dubový vrch, Galkov, Krížnice, Pri altáne, Vápeč, Stráž, Páleničky, Jurášová, Suchá hora, Prielohy, Maleníček

Vrch, Trenčiansky kraj:, 6 z 17

Kohútkové, Pliešky, Lieštie, Lípie, Kobyla, Okrúhly vrch, Vlčinec, Chotuč, Trstený vrch, Tupá Malenica, Vysoký háj, Hôrka, Peršová, Štefanec, Drieňová, Krahulec, Oselný vrch, Bedáky, Osikoviny, Veľké Zrazy, Oselná, Kostolný vrch, Klin, Javorinka, Bystrý vrch, Končina, Homôľka, Šachta, Tupý hrádok, Čovia, Jedľovina, Závlačná, Bestinné, Dobrotín, Grófovec, Veľké Humné, Krivá Tuchyňa, Hrubý vrch, Žiar, Dúpna, Tisová, Šípok, Zrazový vrch, Kozinec, Hoľazne, Skalka, Benkovec, Vinica, Kykula, Salášky, Javorinka, Chmeľová, Zadné Dúbravy, Borová, Skalica, Kopec, Skaliny, Markovica, Borošovec, Železník

Vrch, Trenčiansky kraj:, 7 z 17

Tlstý vrch, Čierny vrch, Kosák, Malá Ostrá, Kamenná brána, Kláštorská skala, Langáč, Hôrka, Suchá hora, Veľká Suchá, Čierny vrch, Čupec, Lipovec, Okrúhla hôrka, Olovenec, Baby, Lipina, Skalka, Krásny vrch, Bukovinský vrch, Skalka, Švibov, Pažite, Prostredný vrch, Okršlisko, Dubovec, Lupenice, Zvonová hora, Ostrý vrch, Chabová, Necpalská hora, Banské, Lach, Malá Slopňa, Kňaží stôl, Jaseňová skala, Česaná hora, Dubník, Srniak, Kopanica, Dahatné, Chropatinec, Vlčí vrch, Čierna hora, Malá Suchá, Markušová, Skala, Jurkovka, Závlaka, Vysoká, Úboč, Uhrícky vrch, Krátky vŕšok, Buckovo, Hlboký vrch, Holubací vrch, Veľká skala, Vrchbok, Lipový vrch, Rudná

Vrch, Trenčiansky kraj:, 8 z 17

Chlmček, Ráztoky, vrch, Kopcovské, Bahno, Tri chotáre, Kopec, Za skálím, Kolianová, Vysocko, Malá Černatina, Lipovec, Kamenný vŕšok, Dubinka, Osolovec, Veľká skala, Chotá hora, Súdna, Veľký Cerok, Zbojnička, Vŕšok, Medzi skalami, Veľká Slopňa, Veľká hora, Kozie chrbty, Hromádková, Vrchhora, Ostrá hora, Keblie, Brezina, Lubín, Krasín, Zadný vŕšok, Kašnák, Malá Magura, Kopaná, Hrachové, Kalinka, Hlaváč, Mely, Oriešok, Žalostiná, Žľab, Kraví vrch, Zelenovec, Válovy, Kykula, Háj, Bukovina, Suchý vrch, Slivková, Opálený vrch, Vysoká, Janov vrch, Skalka, Ostrá hora, Jarabá skala, Uholné, Žrebíky, Hrabiny

Vrch, Trenčiansky kraj:, 9 z 17

Kňazov kopec, Paškov vŕšok, Ostrý vrch, Veľký vŕštek, Kaniakova skala, Chotá hora, Babiarsky vrch, Strážovce, Urbanová, Jaseňové, Prieseka, Malinovská, Dubník, Veľký hrádok, Janovský vrch, Zadné diely, Vojtková, Roháč, Osečný vrch, Machnáč, Bolovica, Kňazová, Plešovica, Starý háj, Pliešky, Koreňová, Orlí kameň, Hladový vŕšok, Malý Sádok, Pecková, Hrebienky, Kornačka, Budina, Rázsocha, vrch, Stredný rígeľ, Malé Hradište, Vysoká, Holý vŕšok, Žilín, Košútova skala, Mestečianska skala, Stopa, Kopanica, Blatá, Podsklie, Malý Grič, Závlačná, Lubín, Pokrivníky, Holý vrch, Trudovač, Vápenica, Malinovec, Žiar, Bukovina, Zámček, Chvojka, Čausianska hora, Repiská

Vrch, Trenčiansky kraj:, 10 z 17

Triesky, Juríkov vrch, Suchý vrch, Boškovie laz, Malá Kršľa, Kalinka, Tri kopce, Stráž, Kykula, Kýčerka, Zadná hora, Ružový vrch, Holý vrch, Mazáková, Salaše, Kobyla, Hrabovka, Stratenec, Háj, Hraničný vrch, Kavčí vrch, Brezina, Ihriská, Rovienka, Chotoma, Kozí hrebeň, Kapitulská Kvokačka, Jankov háj, Polámaný vrch, Vajanok, Vŕšky, Hradište, Rovienky, Jankov vŕšok, Miklovské, Ostrý vrch, Drieňový vrch, Horný lom, Hrabina, Havrania skala, Čierny vrch, Omšenská baba, Skalicná hora, Nad Osičím, Dúbrava, Bukovina, Sokolie, Veľká Kršľa, Mladé háje, Bôrová, Vtáčí vŕštek, Dubický vrch, Ustrígeľ, vrch, Ostrý vrch, Grnica, Holý vrch, Veľká hlava, Kýčerka, Čierne

Vrch, Trenčiansky kraj:, 11 z 17

Priehyby, Javorina, Dúbrava, Kačiš, Veľký Javorník, Ostrenec, Okrúhle, Háj, Mestský vrch, Villámová, Kržeľ, vrch, Javorina, Šimonov, Plieška, Michalov vrch, Široká, Lomnický vrch, vrch, Javorinka, Čierny vrch, Hájnica, Zlatovská Chotárna, Kozinec, Somarica, Ostrý vrch, Ostrý vrch, Skálie, Vaďovská borina, Podlúčie, Diel, Šúšov dol, Belov vrch, Ivanov vŕštek, Lipový vrch, Ostrý vŕšok, Drieňovka, Starý háj, Hrádok, Zadné kruhy, Kohútky, Veľký Plešivec, Stráň, Svrčinovec, Ploský, Rígeľ, Krížnice, Kováčov vrch, Drahlov vrch, vrch, Stráža, Javorinka, Mladé háje, Osúšie, Dúbrava, Panský háj, Na Záhradke, Hradište, Nad Holou dolinou, Baské

Vrch, Trenčiansky kraj:, 12 z 17

Melková, Tŕnie, Močiarna, Koláč, Lubín, Vesný vrch, Kočina hora, Nárožná, Dúbravky, Ostrá hora, Babia hora, Machnáč, Kavčia, Diel, Záborie, Tarabová, Záhumenice, Veľká hora, Krížnice, Rudica, Nad Vinohradmi, Malý Vracov, Rozložná, Vaďovský vrch, Veľký Vracov, Javorové, Javorový vrch, Guľatý vrch, Kolkové, Ostrý vrch, Kozie chrbty, Sedlo, Bukovina, Starý háj, Vrchháj, Gábrišské vrchy, Jedľovec, Vršnice, Pínerovský vrch, Lipka, Drieňovec, Končité, Sádocký vrch, Zbojnícky vrch, Radochová, Kýčer, Kopánka, Drieňová, Dúbrava, Capárka, Janov vrch, Pohariská, Dúbrava, Vodičná, Klokočová, Homôľka, Diely, vrch, Baranec, Zrnová

Vrch, Trenčiansky kraj:, 13 z 17

Farárov vrch, Buchlov, Mäsiarová, Roh, Vápenica, Priepasť, Jazvečie, vrch, Vápenec, Lipovec, Homoľa, Ostrý vrch, Surovín, Hrubá Kečka, vrch, Žihľavník, Zigov, Hradište, Sudkové, Norovica, Bukovina, Žarnov, Šerený vrch, Drieňová, Tisovník, Božia stupaj, Trubárka, vrch, Bukovec, Močiare, Ostrý vrch, Javorník, Horné skaly, Splazy, Diel, Kabátov vrch, Vysoký vrch, Siroň, Skala, Balatom, Lubenská skala, Pavlov vrch, Vŕšky, Drieňovka, Bukovina, vrch, Hodulov vrch, Kamenné vráta, Drviská, Dubová, vrch, Diely, Stará hora, Kopaná, Adamov vrch, Bezovec, Kožíkov vrch, Ostrý vrch, Hlohová, Rovence

Vrch, Trenčiansky kraj:, 14 z 17

Kubriansky háj, Dubičie, Čierny les, Sedielce, Žalostiná, Kohilovec, Vysoký lán, vrch, Malý Jelenec, vrch, Vrania skala, Široké, Kypík, Nad potokmi, Hradisko, Žeravica, Lipová, Trtavka, Závozy, Sliškovec, Chlm, Trstenec, Sladná skala, Háj, Lašid, Čížové, Kamenná, Gýmeš, Hrebienok, Jazvečia skala, Hradište, Tlstá hora, Roháčová, Latovec, Hrádok, Dubina, vrch, Trstená, Hrabovník, Petriska, Vrchy, Pánský háj, Homôľka, Vrchháj, Nemcov vrch, Klenkov vrch, Rakytník, Skalice, Svrčinovec, Končiny, Strachoňovec, Vojtková, Kýčera, Starý vrch, Lysica, Brehy, Hrebeň, Skalka, Tučkovec, Chrasť

Vrch, Trenčiansky kraj:, 15 z 17

Janovec, Hrobice, Kozinec, Holák, Tlstá hora, Drieňovica, Rašov, Svitava, Dielce, Hladový vŕšok, Šalovina, Vŕšok, Žiačik, Butkov, Na farskom, Sychrov, Vrchstráň, Babie, Stráže, Domková, Žeravica, Dúbravy, Tlstý diel, Španí kameň, Trniny, Rohatá, Jurovo, Kamenná hora, Ostrý vrch, Kostolnica, Skalica, Kolenová, Pod Brekovcom, Chrástky, Dielec, Rakytská skala, Končina, Jelenia skala, vrch, Kozie, Kopaň, Bradlo, Lopušné, Šibeničná, Michalová, Nekašová, Vrábľová, Kalvária, Čelo, Chlmok, Jaseníky, Skalka, Ružový vrch, Nadskálie, Jelení hrebeň, Palčekový vrch, Budišov, Krásna hôrka, Medzivršie, Drieňový vrch

Vrch, Trenčiansky kraj:, 16 z 17

Javorinky, Holý vrch, Vysoký vrch, Horná polianka, Čertova skala, Holičov vrch, Stráne, Ostrá hora, Peciar, Prieloh, Pasienok, vrch, Jankovie vrch, Suchý vrch, Hradište, Krátke, Hladký vrch, Ostrý hrádok, Gýmeš, Jazero, vrch, Upohlavský diel, Kobylinec, Hradište, Ostrý vrch, Dielec, Havraní vrch, Sedličná hora, Kýčerka, Černákovec, Dielec, Prašnica, Bôrová hôrka, Veľký Žiar, vrch, Trtálka, Skala Vieska, Brekovec, Javorník, Svibiny, Bôrovište, Bánovský vrch, Mladý háj, Nadavec, Roháč, Jakubová, Klapy, Temešská skala, Hradisko, Nad Martovou, Lazový vrch, Čičerman, Bukovina, Chválov, Krželnica, vrch, Kalište, Lieštie, Dúbrava, Malenica

Vrch, Trenčiansky kraj:, 17 z 17

Kamenica, Rúbaný vrch, Kňaží vrch, Češkovec, vrch, Hradlová nivka, Flintov laz, Končitá, Horženovo, Kalvária, Húštie, Ondrejová, Horná Kamenná, Žiar, Podskla, Macková, Bralá, Jelenec, Nad Poľanou, Čerešienky, Veľký Lopeník, Frňovské, Makyta, Veľká Javorina, hrebeň, Hladný vrch

vrch inde

okres Prievidza (204x), okres Trenčín (169x), okres Považská Bystrica (157x), okres Púchov (119x), okres Nové Mesto nad Váhom (96x), okres Ilava (87x), okres Bánovce nad Bebravou (75x), okres Myjava (65x), okres Partizánske (55x), Považská Bystrica (45x), Beluša (36x), Kľačno (35x), Papradno (30x), Valaská Belá (28x), Dubnica nad Váhom (25x), Trenčín (25x), Handlová (25x), Lazy pod Makytou (23x), Veľký Klíž (22x), Púchov (21x), Mariková (21x), Pružina (18x), Brezová pod Bradlom (18x), Zliechov (18x), Zlatníky (17x), Dohňany (17x), Omšenie (17x), Tužina (17x), Horná Mariková (16x), Myjava (15x)
vrch v okres Prievidza
vrch v okres Trenčín
vrch v okres Považská Bystrica

Podobné, Trenčiansky kraj:

1898x priroda, 985x vrch, 581x prameň, 239x výhľad, 66x jaskyňa, 17x sedlo, 6x vodopád, 3x kameň, 1x prepadlina
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Trenčiansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://trenciansky-kraj.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.