Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » príroda » vrch

Vrch, Trenčiansky kraj

Vrch v Trenčiansky kraj

V Trenčiansky kraj sa nachádza 985 kusov vrch.

Vrch, Trenčiansky kraj:, 1 z 17

Ostrá Malenica, Čierny vrch, Velký Javornik, Veľký Lopeník, Ostriež, Baranec, Vtáčnik, Nad oborou, Starý háj, Kohútka, Kopanica, Čiernachov, Vysoka, Reváň, Panská javorina, Vŕštek, Starý háj, Suchý vrch, Strážov, Inovec, Grúň, Holíš, Nad Vyhorencom, Veľký vrch, Predné Štefankovo, Hradisko, Kozinec, Ihelník, Vtáčnik, Kozí Vrch, Veľký Grič, Biela skala, Veľká Javorina, Ošípaný vrch, Svinia hora, Sokolia, Čierna hora, Kremenište, Humenec, Čučoriednik, Mačací zámok, Batina, Turecký vrch, Dlhá lúka, Drapliak, Čierny vrch, Ostrice, Lúkovec, Svitana, Petušová, vrch, Strapatá skala, Ostrý vrch, Vrátište, Havrania skala, Makovište, Kalište, vrch, Kuní vrch, Čierny vrch

Vrch, Trenčiansky kraj:, 2 z 17

Plešivec, V Háji, vrch, vrch, Zadný diel, vrch, Tlstá hora, Veselá hora, Bielený vrch, Prepadliská, Brána, Noviny, Mlacovec, Jančekova skala, Udrina, Slatiny, Horné Bradlo, Javorina, Vysoký vŕšok, Vysoká hora, Drieňovec, Remata, Maďarová, Bradlo, Chrasť, Hradištný vŕšok, Baranec, Nová hora, Kamenné vráta, Ploštiny, Malá Homôľka, Plešina, Židovský vrch, Chlmok, Periská, Kopalovo pole, Klepáč, Martákovie skala, Horná roveň, Hladná, Hornoveský Vtáčnik, Kobylí vŕšok, vrch, Boháčovec, Klenová, Nová hora, Dolné Bradlo, Jankov vrch, Čvirigovec, Holé vŕšky, vrch, Opálený vrch, Rovné lazy, Horniaková, Magura, Ivaničkovec, Pliešky, Židovské, Kozí vrch, Tatra

Vrch, Trenčiansky kraj:, 3 z 17

Slimáková, Oráčka, Zrkadlo, vrch, Lukovský vrch, Babky, Suchá hora, Lagin, vrch, Pliešky, Oparovec, Švachová, Ostrý vrch, Dúbravka, Smolová hora, Veľký háj, Stupičie, Veľké Kačky, Šivarina, Sokol, Nová hora, Slatiny, Oranovo, Veľký Pesterec, Starý háj, Ostrý vrch, Zlatá baňa, Zlatá baňa, Stráňový vrch, Dúbravka, Tŕňová, Vŕšok, Rokoš, Končitý vŕšok, Vyšehrad, Michalová, Beňova skala, Tlstá hora, Žabí vrch, Slopský vrch, Malý Rokoš, Čierny vrch, vrch, Za Rohatou, Humništia, Babiná, Ostrý vrch, Hôrky, Skalka, Malý Manín, vrch, Trávna, Hrebeň, Sokolí kameň, Račkovec, Barnov vrch, Bukovina, Holá hora, Nad Zabitým, Javorové

Vrch, Trenčiansky kraj:, 4 z 17

Podlazie, Mačičie, Javorník, Krahulčie, Hrubá Zliezajňa, Dielec, Ostrý vrch, Blatina, Ráztoka, Vres, Skalický vrch, Sochoň, Ižavky, Brúsová, Skálie, vrch, Dolný les, Plevňa, Dubovec, Žadovec, Málenie, Chmeľová, Dúžnik, Prevozné, Malý Javorník, Štefákovec, vrch, Trhovisko, Stupovec, Kliny, Prašnice, Zadný Brloh, Bôčky, Bukovina, Horekončie, Javorie, Predný Rokoš, vrch, Veľký Manín, Biely vrch, Dubnícky kopec, Hôrka, Predný Brloh, Paseky, Jelení vrch, Tábor, Zelená, Stavná, Kostrín, Ostrá hôrka, vrch, Zadný diel, Strčihlava, Krivá, Lopatina, Kýčera, Hoľazne, Kozlica, Ostrý vrch, Hôrka

Vrch, Trenčiansky kraj:, 5 z 17

Manínec, vrch, Na Širokom, Jarabský vrch, Štica, Kýčera na Spine, Vysoká, Skalica, Stráň, Marmanovec, Skalka, Prieľačina, Malý Javorník, Dedkov, Hrčovec, Brezina, Skalky, Baranie rožky, Terešný vrch, vrch, Holubací vrch, Ostrá Kečka, Slávcové, Suchovrch, Sopkov kameň, Hroblica, Skalka, Adamkov, Suché, Mliečnica, Dielce, Záhradčie, Chrcholinec, Dubová, Dlhá lúka, Dubový vrch, Vysoká hora, Krížnice, Bôn, Tisová, Galkov, Potôčik, Harvanová, vrch, Michalová, Stankov, Maňovo, Sedlačka, Orgoňova Kýčera, Lipový brod, Trasľavý vrch, Oselný vrch, Stráž, Klin, Trstený vrch, Bedáky, Drieňová, Javorinka, Štefanec, Peršová

Vrch, Trenčiansky kraj:, 6 z 17

Homôľka, Bystrý vrch, Kobyla, Končina, Hôrka, Čovia, Jurášová, Prielohy, Oselná, Šachta, Páleničky, Okrúhly vrch, Veľké Zrazy, Pri altáne, Maleníček, Osikoviny, Kostolný vrch, Suchá hora, Vlčinec, Vysoký háj, Kohútkové, Pliešky, Lípie, Vápeč, Tupý hrádok, Jedľovina, Krahulec, Tupá Malenica, Závlačná, Chotuč, Lieštie, Benkovec, Borová, Skalka, Borošovec, Skaliny, Salášky, Kykula, Čierny vrch, Šípok, Železník, Dobrotín, Chmeľová, Kozinec, Vinica, Kopec, Grófovec, Tisová, Zadné Dúbravy, Dúpna, Markovica, Skalica, Zrazový vrch, Javorinka, Žiar, Krivá Tuchyňa, Bestinné, Hrubý vrch, Veľké Humné, Hoľazne

Vrch, Trenčiansky kraj:, 7 z 17

Kosák, Tlstý vrch, Čierna hora, Banské, Langáč, Bukovinský vrch, Ostrý vrch, Malá Slopňa, Švibov, Pažite, Kopanica, Zvonová hora, Okršlisko, Chabová, Čupec, Chropatinec, Suchá hora, Baby, Olovenec, Srniak, Kláštorská skala, Malá Ostrá, Malá Suchá, Skalka, Čierny vrch, Lach, Hôrka, Vlčí vrch, Krásny vrch, Dubník, Dubovec, Kňaží stôl, Lipina, Okrúhla hôrka, Česaná hora, Jaseňová skala, Skalka, Veľká Suchá, Dahatné, Lupenice, Prostredný vrch, Necpalská hora, Kamenná brána, Lipovec, Kolianová, Keblie, Hrachové, Lipovec, Hlaváč, Kašnák, Zbojnička, Kamenný vŕšok, Vysoká, Závlaka, Vysocko, vrch, Veľká hora, Kopaná, Tri chotáre, Súdna

Vrch, Trenčiansky kraj:, 8 z 17

Kozie chrbty, Veľká skala, Veľká skala, Kopec, Buckovo, Hromádková, Medzi skalami, Chlmček, Chotá hora, Za skálím, Rudná, Vrchbok, Uhrícky vrch, Dubinka, Zadný vŕšok, Markušová, Hlboký vrch, Kopcovské, Kalinka, Úboč, Skala, Vŕšok, Veľký Cerok, Vrchhora, Ostrá hora, Bahno, Jurkovka, Brezina, Malá Černatina, Lipový vrch, Holubací vrch, Veľká Slopňa, Ráztoky, Mely, Krátky vŕšok, Krasín, Malá Magura, Lubín, Osolovec, Malinovská, Ostrý vrch, Háj, Jaseňové, Žilín, Uholné, Strážovce, Boškovie laz, Závlačná, Trudovač, Vápenica, Janovský vrch, Malinovec, Triesky, Vysoká, Osečný vrch, Žľab, Kraví vrch, Zelenovec, Kornačka, Chvojka

Vrch, Trenčiansky kraj:, 9 z 17

Holý vŕšok, Mestečianska skala, Kňazová, vrch, Malý Grič, Lubín, Hladový vŕšok, Podsklie, Blatá, Hrabiny, Dubník, Orlí kameň, Bolovica, Machnáč, Košútova skala, Čausianska hora, Zámček, Malé Hradište, Salášky, Chotá hora, Pokrivníky, Veľký vŕštek, Budina, Malý Sádok, Vojtková, Pliešky, Opálený vrch, Rázsocha, Veľký hrádok, Bukovina, Prieseka, Repiská, Malá Kršľa, Stredný rígeľ, Holý vrch, Plešovica, Žalostiná, Skalka, Zadné diely, Slivková, Vysoká, Kaniakova skala, Babiarsky vrch, Suchý vrch, Paškov vŕšok, Kopanica, Stopa, Juríkov vrch, Bukovina, Žrebíky, Suchý vrch, Roháč, Kňazov kopec, Hrebienky, Urbanová, Koreňová, Válovy, Janov vrch, Jarabá skala, Ostrá hora

Vrch, Trenčiansky kraj:, 10 z 17

Oriešok, Žiar, Starý háj, Pecková, Kykula, Veľká Kršľa, Drahlov vrch, Na Záhradke, Hradište, Grnica, Ostrý vrch, Nad Osičím, Kalinka, Machnáč, Polámaný vrch, Dúbrava, Ostrý vrch, Javorinka, Ihriská, Hradište, Kohútky, Veľká hlava, Ostrá hora, Bukovina, Hrabina, Kýčerka, Horný lom, Záhumenice, Kapitulská Kvokačka, Kykula, Vŕšky, Kržeľ, Háj, Rudica, Kočina hora, Mestský vrch, Lipový vrch, Veľká hora, Veľký Plešivec, Javorinka, Stráň, Hrádok, Krížnice, vrch, Dúbravky, Ostrý vrch, Šimonov, Krížnice, Vaďovská borina, Kačiš, Tŕnie, Čierny vrch, Močiarna, Mladé háje, Bôrová, Vesný vrch, Starý háj, Miklovské, Priehyby, Vtáčí vŕštek

Vrch, Trenčiansky kraj:, 11 z 17

Kavčí vrch, Omšenská baba, Plieška, Baské, Kýčerka, Zadné kruhy, Dúbrava, Mazáková, Babia hora, Nárožná, Mladé háje, Kozinec, Čierny vrch, vrch, Skálie, Drieňovka, Ružový vrch, Kováčov vrch, Hrabovka, Diel, Javorina, Diel, Javorina, Podlúčie, Stratenec, Villámová, Somarica, Melková, Záborie, Dúbrava, Zadná hora, Havrania skala, Hraničný vrch, Ustrígeľ, Ostrý vrch, Michalov vrch, Kozí hrebeň, Chotoma, Ostrenec, Lomnický vrch, Rígeľ, Holý vrch, Koláč, Tri kopce, Jankov vŕšok, Kobyla, Kavčia, Hájnica, Stráža, Okrúhle, Holý vrch, Stráž, Čierne, Tarabová, Dubický vrch, Nad Holou dolinou, Ivanov vŕštek, Sokolie, Jankov háj, Lubín

Vrch, Trenčiansky kraj:, 12 z 17

Ostrý vŕšok, Rovienky, Brezina, Ploský, Veľký Javorník, Rovienka, Háj, Drieňový vrch, Zlatovská Chotárna, Panský háj, Osúšie, vrch, Skalicná hora, Salaše, vrch, Šúšov dol, Vajanok, Svrčinovec, Široká, Buchlov, Dubina, Skala, Ostrý vrch, Končité, Rovence, Dúbrava, Hlohová, Ostrý vrch, Jazvečia skala, Ostrý vrch, vrch, Vrchháj, Pínerovský vrch, Capárka, Hrebienok, Bukovina, Kýčer, Drieňovec, Nad potokmi, Lipová, Chlm, Mäsiarová, Čierny les, Jedľovec, Malý Vracov, Priepasť, Trstená, Hrabovník, Kubriansky háj, Horné skaly, Gábrišské vrchy, Hradište, Dubičie, Závozy, Trubárka, Norovica, Močiare, Kohilovec, Vršnice, Vaďovský vrch

Vrch, Trenčiansky kraj:, 13 z 17

Vŕšky, Bukovina, Lašid, vrch, Kabátov vrch, Žeravica, Bukovec, Dubová, vrch, Vápenec, Lipka, Šerený vrch, Nad Vinohradmi, vrch, Latovec, vrch, Homôľka, Kožíkov vrch, Tisovník, Sedlo, Drieňovka, Splazy, Rozložná, Božia stupaj, Háj, Hradište, Gýmeš, Vysoký vrch, Javorové, Dúbrava, Roháčová, Tlstá hora, Zigov, Sedielce, Kolkové, Zbojnícky vrch, Sliškovec, Bezovec, Skotňa, Baranec, Kopaná, Hradisko, Drieňová, Vápenica, Pohariská, Vrania skala, Kozie chrbty, Veľký Vracov, Malý Jelenec, Hrádok, Žalostiná, Hodulov vrch, Trstenec, Homoľa, Roh, Lubenská skala, Drviská, Pavlov vrch, Javorník, Lipovec

Vrch, Trenčiansky kraj:, 14 z 17

Vodičná, Guľatý vrch, Čížové, Sádocký vrch, Sudkové, Kopánka, Kamenná, Diely, Starý háj, vrch, Diely, Adamov vrch, Diel, Farárov vrch, Zrnová, Žihľavník, vrch, Janov vrch, Žarnov, Drieňová, Ostrý vrch, Klokočová, Vysoký lán, Bukovina, Surovín, Kypík, Radochová, Široké, Balatom, Trtavka, Siroň, Kamenné vráta, Jazvečie, Javorový vrch, vrch, Stará hora, vrch, Sladná skala, Hrubá Kečka, Svrčinovec, Rašov, Bradlo, Suchý vrch, Rakytská skala, Nemcov vrch, Drieňovica, Medzivršie, Palčekový vrch, Domková, Horná polianka, Starý vrch, Homôľka, Hladový vŕšok, Lysica, Vrchy, Javorinky, Šibeničná, Rohatá, Babie, Hrebeň

Vrch, Trenčiansky kraj:, 15 z 17

Nekašová, Brehy, Končiny, Končina, Kozinec, Pod Brekovcom, Čertova skala, Kozie, Tlstá hora, Kalvária, Krásna hôrka, Janovec, Holák, Kýčera, Skalice, Nadskálie, Sychrov, Jurovo, Holičov vrch, Jelenia skala, Butkov, Trniny, Krátke, Svitava, Rakytník, Jankovie vrch, Ostrá hora, Vysoký vrch, Vrchstráň, Peciar, Skalka, Jelení hrebeň, Pasienok, Drieňový vrch, Pánský háj, Hradište, Petriska, Chlmok, Šalovina, Lopušné, Kamenná hora, Kopaň, Jaseníky, Chrasť, Dielec, Tučkovec, Stráne, Dúbravy, Čelo, Michalová, Prieloh, Skalica, Skalka, Holý vrch, Tlstý diel, Dielce, Kostolnica, Vrábľová, vrch, Kolenová

Vrch, Trenčiansky kraj:, 16 z 17

Vŕšok, Ostrý vrch, Stráže, Žeravica, Španí kameň, Vojtková, Žiačik, vrch, Ružový vrch, Hrobice, Na farskom, Budišov, Klenkov vrch, Strachoňovec, Chrástky, Vrchháj, Dielec, Brekovec, Dielec, Bôrová hôrka, Nad Martovou, Hradište, vrch, Lazový vrch, Kýčerka, Upohlavský diel, Jakubová, Kobylinec, Ostrý vrch, Roháč, Mladý háj, Černákovec, Hradisko, Bukovina, Bôrovište, Veľký Žiar, Prašnica, Ostrý hrádok, Trtálka, Klapy, Čičerman, Temešská skala, Svibiny, Skala Vieska, Havraní vrch, Bánovský vrch, Nadavec, Jazero, Gýmeš, vrch, Hladký vrch, Javorník, Sedličná hora, Rúbaný vrch, Kalište, Kňaží vrch, Dúbrava, Krželnica, Malenica, Kamenica

Vrch, Trenčiansky kraj:, 17 z 17

vrch, Lieštie, Chválov, Hradlová nivka, vrch, Flintov laz, Češkovec, Končitá, Horženovo, Húštie, Kalvária, Žiar, Ondrejová, Horná Kamenná, Macková, Podskla, Bralá, Jelenec, Nad Poľanou, Makyta, Čerešienky, Veľká Javorina, hrebeň, Veľký Lopeník, Frňovské, Hladný vrch

vrch inde

okres Prievidza (205x), okres Trenčín (169x), okres Považská Bystrica (157x), okres Púchov (119x), okres Nové Mesto nad Váhom (96x), okres Ilava (87x), okres Bánovce nad Bebravou (75x), okres Myjava (65x), okres Partizánske (54x), Považská Bystrica (45x), Beluša (36x), Kľačno (35x), Papradno (30x), Valaská Belá (28x), Trenčín (25x), Handlová (25x), Dubnica nad Váhom (25x), Lazy pod Makytou (23x), Veľký Klíž (22x), Mariková (21x), Púchov (21x), Pružina (18x), Brezová pod Bradlom (18x), Zliechov (18x), Zlatníky (17x), Dohňany (17x), Omšenie (17x), Tužina (17x), Horná Mariková (16x), Myjava (15x)
vrch v okres Prievidza
vrch v okres Trenčín
vrch v okres Považská Bystrica

Podobné, Trenčiansky kraj:

1701x priroda, 985x vrch, 387x prameň, 238x výhľad, 65x jaskyňa, 17x sedlo, 6x vodopád, 3x kameň
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Trenčiansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://trenciansky-kraj.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.