Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » príroda » vrch

Vrch, Trenčiansky kraj

Vrch v Trenčiansky kraj

V Trenčiansky kraj sa nachádza 976 kusov vrch.

Vrch, Trenčiansky kraj:, 1 z 17

Ostrá Malenica, Čierny vrch, Veľký Javorník, Veľký Lopeník, Baranec, Ostriež, Nad oborou, Vtáčnik, Starý háj, Kopanica, Kohútka, Čiernachov, Vysoka, Reváň, Panská javorina, Vŕštek, Suchý vrch, Starý háj, Strážov, Grúň, Inovec, Holíš, Nad Vyhorencom, Veľký vrch, Predné Štefankovo, Hradisko, Kozinec, Ružový vrch, Ihelník, Vtáčnik, Kozí Vrch, Veľký Grič, Veľká Javorina, Biela skala, Ošípaný vrch, Salášky, Svinia hora, Sokolia, Čierna hora, Humenec, Kremenište, Čučoriednik, Mačací zámok, Batina, Dlhá lúka, Turecký vrch, Strapatá skala, vrch, Vrátište, Havrania skala, Svitana, Ostrý vrch, Lúkovec, Čierny vrch, Ostrice, Makovište, Petušová, Drapliak, Noviny, vrch

Vrch, Trenčiansky kraj:, 2 z 17

Bielený vrch, Slatiny, Prepadliská, Kalište, Veselá hora, Javorina, Plešivec, vrch, vrch, vrch, Čierny vrch, Mlacovec, Tlstá hora, Brána, Kuní vrch, Horné Bradlo, V Háji, Zadný diel, Jančekova skala, Udrina, Kopalovo pole, Ploštiny, Horná roveň, Plešina, vrch, Martákovie skala, Chlmok, Hradištný vŕšok, Drieňovec, Baranec, Boháčovec, Periská, Vysoký vŕšok, Kamenné vráta, Vysoká hora, Nová hora, Malá Homôľka, Klenová, Bradlo, Židovský vrch, Maďarová, Klepáč, Hornoveský Vtáčnik, Nová hora, Chrasť, Hladná, Kobylí vŕšok, Remata, vrch, Babky, Oráčka, Kozí vrch, Pliešky, Lukovský vrch, Židovské, Tatra, Horniaková, Jankov vrch, Ivaničkovec, Opálený vrch

Vrch, Trenčiansky kraj:, 3 z 17

Holé vŕšky, Rovné lazy, Suchá hora, Čvirigovec, Dolné Bradlo, Zrkadlo, Lagin, Slimáková, vrch, Magura, Slopský vrch, Vyšehrad, Ostrý vrch, Nová hora, Oranovo, Švachová, Ostrý vrch, Dúbravka, Tlstá hora, Michalová, Babiná, Čierny vrch, Humništia, Dúbravka, Stráňový vrch, Vŕšok, Ostrý vrch, vrch, Veľký Pesterec, Veľké Kačky, Smolová hora, Oparovec, Malý Rokoš, Starý háj, Beňova skala, Končitý vŕšok, Tŕňová, Slatiny, Veľký háj, Šivarina, Rokoš, Sokol, Pliešky, Stupičie, Žabí vrch, vrch, Za Rohatou, Zlatá baňa, Zlatá baňa, Javorie, Malý Javorník, Hrubá Zliezajňa, Nad Zabitým, vrch, Biely vrch, Dúžnik, Horekončie, Podlazie, Dubnícky kopec, Javorník

Vrch, Trenčiansky kraj:, 4 z 17

Málenie, Predný Rokoš, Barnov vrch, Mačičie, Bôčky, Holá hora, vrch, Sokolí kameň, Stupovec, Skalka, Hrebeň, Krahulčie, Sochoň, Dielec, Ráztoka, Skalický vrch, Zadný Brloh, Malý Manín, Skálie, Hôrky, Brúsová, vrch, Vres, Trávna, vrch, Dolný les, Javorové, Blatina, Kliny, Chmeľová, Trhovisko, Plevňa, Dubovec, Štefákovec, Ostrý vrch, Bukovina, Žadovec, Prašnice, Prevozné, Račkovec, Veľký Manín, Ižavky, Bukovina, Vysoká, Lopatina, Skalica, Jarabský vrch, Krivá, Hôrka, Kýčera, Kýčera na Spine, Štica, Ostrý vrch, Prieľačina, Stavná, Ostrá hôrka, Paseky, Stráň, Zelená, Kozlica

Vrch, Trenčiansky kraj:, 5 z 17

Na Širokom, Strčihlava, Skalka, Kostrín, Zadný diel, Predný Brloh, Tábor, Hôrka, Marmanovec, Jelení vrch, vrch, Hoľazne, vrch, Manínec, Slávcové, Skalka, Suché, Malý Javorník, Brezina, Adamkov, Hroblica, Hrčovec, Suchovrch, Baranie rožky, Dedkov, Ostrá Kečka, Skalky, Holubací vrch, Sopkov kameň, Terešný vrch, vrch, Krížnice, Maňovo, Stankov, Orgoňova Kýčera, Dubový vrch, vrch, Dlhá lúka, Chrcholinec, Bôn, Michalová, Dubová, Trasľavý vrch, Mliečnica, Dielce, Záhradčie, Vysoká hora, Tisová, Potôčik, Harvanová, Sedlačka, Lipový brod, Galkov, Lípie, Peršová, Oselný vrch, Maleníček, Klin, Javorinka, Suchá hora

Vrch, Trenčiansky kraj:, 6 z 17

Kostolný vrch, Štefanec, Oselná, Tupý hrádok, Vápeč, Vysoký háj, Tupá Malenica, Bystrý vrch, Končina, Kobyla, Chotuč, Trstený vrch, Závlačná, Vlčinec, Hôrka, Páleničky, Krahulec, Bedáky, Pri altáne, Jurášová, Homôľka, Pliešky, Šachta, Stráž, Prielohy, Okrúhly vrch, Čovia, Veľké Zrazy, Jedľovina, Osikoviny, Drieňová, Kohútkové, Lieštie, Skalica, Borová, Železník, Skalka, Kykula, Hrubý vrch, Hoľazne, Žiar, Javorinka, Šípok, Skaliny, Dúpna, Tlstý vrch, Čierny vrch, Dobrotín, Zrazový vrch, Veľké Humné, Bestinné, Zadné Dúbravy, Benkovec, Kosák, Vinica, Chmeľová, Grófovec, Tisová, Krivá Tuchyňa, Borošovec

Vrch, Trenčiansky kraj:, 7 z 17

Kozinec, Kopec, Salášky, Markovica, Baby, Zvonová hora, Olovenec, Malá Ostrá, Krásny vrch, Dubník, Srniak, Lipina, Dubovec, Pažite, Lupenice, Švibov, Langáč, Suchá hora, Necpalská hora, Vlčí vrch, Bukovinský vrch, Veľká Suchá, Lipovec, Chropatinec, Čierny vrch, Skalka, Kňaží stôl, Čierna hora, Malá Slopňa, Okrúhla hôrka, Kláštorská skala, Čupec, Banské, Lach, Jaseňová skala, Ostrý vrch, Okršlisko, Chabová, Hôrka, Malá Suchá, Dahatné, Česaná hora, Kamenná brána, Prostredný vrch, Skalka, Kopanica, Veľká hora, Vrchhora, Kopcovské, Malá Černatina, Zrubenec, Hromádková, Bahno, Lipový vrch, Krátky vŕšok, Kopaná, Veľký Cerok, Markušová, Za skálím, Tri chotáre

Vrch, Trenčiansky kraj:, 8 z 17

Vŕšok, Kozie chrbty, Chlmček, Veľká Slopňa, Ostrá hora, Osolovec, Kolianová, Vysocko, Buckovo, Kopec, Krasín, Jurkovka, Úboč, Vrchbok, Rudná, Hrachové, Lipovec, Keblie, Veľká skala, Uhrícky vrch, Medzi skalami, Zadný vŕšok, Súdna, Závlaka, Ráztoky, Veľká skala, Brezina, Malá Magura, Dubinka, Hlaváč, Skala, Vysoká, Zbojnička, Chotá hora, Holubací vrch, Kašnák, Lubín, Hlboký vrch, Kamenný vŕšok, Kalinka, Mely, Slivková, Budina, Bolovica, Babiarsky vrch, Vápenica, Žalostiná, Závlačná, Holý vrch, Machnáč, Veľký hrádok, Osečný vrch, Žilín, Suchý vrch, Oriešok, Stopa, Paškov vŕšok, Zámček, Urbanová, Plešovica

Vrch, Trenčiansky kraj:, 9 z 17

Malé Hradište, Rázsocha, Opálený vrch, Pliešky, Chotá hora, Podsklie, Repiská, Košútova skala, Holý vŕšok, Triesky, Janov vrch, Kaniakova skala, Jarabá skala, Strážovce, Prieseka, Chvojka, Starý háj, Blatá, Kornačka, Kňazov kopec, Mestečianska skala, Malá Kršľa, Bukovina, Boškovie laz, Pecková, Válovy, Koreňová, Zadné diely, Žiar, Kykula, Vysoká, Suchý vrch, Háj, Zelenovec, Vojtková, Malý Grič, Hrebienky, Čausianska hora, Kňazová, Hladový vŕšok, Malý Sádok, Uholné, Lubín, Malinovská, Žrebíky, Kopanica, Orlí kameň, Kraví vrch, Ostrá hora, Pokrivníky, Ostrý vrch, Trudovač, Malinovec, Stredný rígeľ, Jaseňové, vrch, Janovský vrch, Žľab, Hrabiny, Veľký vŕštek

Vrch, Trenčiansky kraj:, 10 z 17

Bukovina, Dubník, Vysoká, Juríkov vrch, Skalka, Roháč, Kapitulská Kvokačka, Kačiš, Vajanok, Hraničný vrch, Stratenec, Kýčerka, Záborie, Záhumenice, Podlúčie, Zadná hora, Sokolie, Villámová, Omšenská baba, Veľká Kršľa, Bukovina, Jankov háj, Holý vrch, Kováčov vrch, Mladé háje, Veľký Plešivec, Nad Holou dolinou, Veľká hora, Drieňový vrch, Zadné kruhy, Veľká hlava, Dubický vrch, Vaďovská borina, Vesný vrch, Vŕšky, Hradište, Diel, Krížnice, Ostrý vrch, Hrabina, Kobyla, Háj, Ivanov vŕštek, Háj, Hrádok, Drahlov vrch, Brezina, Somarica, Stráž, Drieňovka, Kykula, Mazáková, Lubín, Lomnický vrch, Močiarna, Ostrý vŕšok, Šúšov dol, Šimonov, Kýčerka, Bôrová

Vrch, Trenčiansky kraj:, 11 z 17

Holý vrch, Svrčinovec, Diel, vrch, Veľký Javorník, Machnáč, Kavčia, Panský háj, Dúbravky, Dúbrava, Babia hora, Ostrá hora, Skálie, Ustrígeľ, Nad Osičím, Čierne, Okrúhle, Dúbrava, Dúbrava, Miklovské, Havrania skala, Na Záhradke, Hájnica, Rovienka, Jankov vŕšok, Tŕnie, Michalov vrch, Kohútky, Čierny vrch, Kočina hora, Stráža, Stráň, Zlatovská Chotárna, vrch, Priehyby, Plieška, Chotoma, Rovienky, vrch, Starý háj, Javorina, Kalinka, Hrabovka, Kržeľ, Čierny vrch, Ostrenec, Koláč, Ploský, Polámaný vrch, Melková, Kozí hrebeň, Baské, Krížnice, Lipový vrch, Osúšie, Tarabová, Javorina, Salaše, Grnica, Kavčí vrch

Vrch, Trenčiansky kraj:, 12 z 17

Kozinec, Široká, Skalicná hora, Nárožná, Rudica, Tri kopce, Vtáčí vŕštek, Hradište, Belov vrch, Ostrý vrch, Ostrý vrch, Ihriská, Mestský vrch, Javorinka, Rígeľ, Mladé háje, Horný lom, Javorinka, Ostrý vrch, Pínerovský vrch, Trstenec, Malý Vracov, Čierny les, Priepasť, Dubičie, Kopánka, Hrebienok, Kamenné vráta, vrch, Chlm, Homôľka, Sedlo, Guľatý vrch, Dúbrava, Tisovník, Drieňová, Žarnov, Diely, Javorové, Dubina, Rovence, Bukovina, Sliškovec, Stará hora, Žeravica, Hrádok, Hrabovník, Vrchháj, Sádocký vrch, Surovín, Háj, Zrnová, Vaďovský vrch, Capárka, Kypík, Skala, Buchlov, Zigov, Lipovec, Hrubá Kečka

Vrch, Trenčiansky kraj:, 13 z 17

Janov vrch, Balatom, Lašid, Žihľavník, Mäsiarová, Závozy, Kubriansky háj, Ostrý vrch, Kabátov vrch, Latovec, Lipová, Dúbrava, Trtavka, Adamov vrch, Drviská, Kamenná, Gýmeš, Siroň, Ostrý vrch, Baranec, Šerený vrch, Nad Vinohradmi, Kýčer, Rozložná, Vŕšky, Kozie chrbty, Horné skaly, Vršnice, Pavlov vrch, Roháčová, Tlstá hora, Žalostiná, Božia stupaj, Bukovec, Bukovina, Zbojnícky vrch, Kolkové, Bezovec, Hradište, Ostrý vrch, Diel, Vysoký lán, Farárov vrch, Hradisko, Klokočová, Kožíkov vrch, Vápenec, Kohilovec, Vodičná, Malý Jelenec, Splazy, Končité, Jazvečia skala, Radochová, Javorník, Hradište, Močiare, Veľký Vracov, Čížové, Hlohová

Vrch, Trenčiansky kraj:, 14 z 17

Hodulov vrch, Sudkové, Bukovina, Lubenská skala, Starý háj, Trstená, Pohariská, Trubárka, Drieňovka, Diely, Široké, Homoľa, Jazvečie, Vysoký vrch, Roh, Vápenica, Vrania skala, Nad potokmi, vrch, Gábrišské vrchy, Kopaná, Sladná skala, Javorový vrch, Drieňovec, Norovica, Dubová, Jedľovec, Ostrý vrch, Drieňová, Sedielce, Lipka, Drieňový vrch, Chrástky, Šalovina, Skalka, Drieňovica, Svitava, Končiny, Jaseníky, Jelení hrebeň, Lysica, Žiačik, Butkov, Javorinky, Petriska, Holičov vrch, Nemcov vrch, Španí kameň, Vrchstráň, Pod Brekovcom, Michalová, Strachoňovec, Hradište, Jankovie vrch, Klenkov vrch, Kamenná hora, Jurovo, Tlstá hora, Vŕšok, Prieloh

Vrch, Trenčiansky kraj:, 15 z 17

Suchý vrch, Nadskálie, Čelo, Babie, Stráže, Skalka, Ostrý vrch, Chrasť, Končina, Rakytník, Vrchy, Domková, Bradlo, Kostolnica, Kozinec, Tlstý diel, Pánský háj, Holý vrch, Krátke, Vrábľová, Budišov, Peciar, Starý vrch, Rašov, Brehy, Chlmok, Pasienok, Horná polianka, Šibeničná, Kolenová, Hladový vŕšok, Na farskom, Skalice, Vysoký vrch, Žeravica, Skalica, Jelenia skala, Kozie, vrch, Svrčinovec, Kalvária, Kýčera, Holák, Rohatá, Hrobice, Trniny, Dielec, Čertova skala, Ružový vrch, Dielce, Janovec, Nekašová, Krásna hôrka, Hrebeň, Kopaň, Ostrá hora, Sychrov, Vojtková, Palčekový vrch, Stráne

Vrch, Trenčiansky kraj:, 16 z 17

Tučkovec, Vrchháj, Rakytská skala, Lopušné, Dúbravy, Medzivršie, Homôľka, vrch, vrch, Mladý háj, Nad Martovou, Nadavec, Gýmeš, Černákovec, Jazero, Javorník, Klapy, Roháč, Dielec, Bôrová hôrka, Hradisko, Bukovina, Trtálka, Upohlavský diel, Sedličná hora, Čičerman, Kobylinec, Skala Vieska, Prašnica, Bánovský vrch, Svibiny, Ostrý vrch, Hladký vrch, Jakubová, Bôrovište, Havraní vrch, Ostrý hrádok, Dielec, Lazový vrch, Veľký Žiar, Brekovec, Temešská skala, Kýčerka, Hradište, Dúbrava, Kňaží vrch, Chválov, Malenica, Lieštie, Rúbaný vrch, vrch, Kamenica, Kalište, Krželnica, vrch, Češkovec, Flintov laz, Hradlová nivka, Končitá, Horženovo

Vrch, Trenčiansky kraj:, 17 z 17

Kalvária, Húštie, Horná Kamenná, Ondrejová, Žiar, Macková, Podskla, Bralá, Jelenec, Nad Poľanou, Veľký Lopeník, Čerešienky, Frňovské, Makyta, Veľká Javorina, hrebeň, Hladný vrch

vrch inde

okres Prievidza (195x), okres Trenčín (169x), okres Považská Bystrica (157x), okres Púchov (119x), okres Nové Mesto nad Váhom (96x), okres Ilava (87x), okres Bánovce nad Bebravou (75x), okres Myjava (65x), okres Partizánske (55x), Považská Bystrica (45x), Beluša (36x), Papradno (30x), Valaská Belá (28x), Trenčín (25x), Dubnica nad Váhom (25x), Handlová (25x), Lazy pod Makytou (23x), Veľký Klíž (22x), Púchov (21x), Mariková (21x), Kľačno (19x), Pružina (18x), Brezová pod Bradlom (18x), Zliechov (18x), Zlatníky (17x), Dohňany (17x), Tužina (17x), Omšenie (17x), Horná Mariková (16x), Myjava (15x)
vrch v okres Prievidza
vrch v okres Trenčín
vrch v okres Považská Bystrica

Podobné, Trenčiansky kraj:

1900x priroda, 976x vrch, 584x prameň, 245x výhľad, 67x jaskyňa, 18x sedlo, 6x vodopád, 3x kameň, 1x prepadlina
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Trenčiansky kraj

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://trenciansky-kraj.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.